Onsdag 29 september

Glädjande nyheter – “storan” är bokningsbar igen och det är även idag som det släpps på några fler restriktioner när vi går in i steg fyra, varning för “kosläpp”. Men snälla, tänk på att det fortfarande pågår en pandemi.

Följande tas bort när vi går in i steg fyra:

  • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
  • Deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler.
  • Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittskyddsåtgärder (bland annat rörande avstånd mellan sällskap på serveringsställen) som meddelats med stöd av covid-19-lagen och serveringslagen upphävs.
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån och regeringsuppdraget till statliga myndigheter om att fler ska arbeta hemifrån upphävs.

Följande gäller efter att steg 4 har tagits:

  • Allmänna krav på verksamhetsutövare gällande smittskyddsåtgärder enligt covid-19-lagen, lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och begränsningsförordningen. Det handlar till exempel om att utrymmen som anordnaren disponerar över ska ordnas på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt
  • Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.
  • Särskilda rekommendationer till personer som inte vaccinerat sig om att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att de blir smittade och sprida sjukdomen covid-19. Det handlar om att fortsätta hålla avstånd till andra människor, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Det vilar enligt smittskyddslagen ett stort ansvar på individen att inte sprida smittsamma sjukdomar.

Källa: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/restriktioner-tas-bort-men-covid-19-lagen-och-serveringslagen-forlangs/

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Från och med den 29 september gäller följande:

Förhindra spridning av covid-19

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

  1. hålla avstånd till andra människor, och
  2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma. Vuxna och barn från 6 år rekommenderas även testa sig.

Rekommendationerna kring det förändras inte: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk.

Hur länge bör jag stanna hemma vid symtom?

Hur länge vuxna och barn bör stanna hemma om de har symtom på covid-19, eller är konstaterat sjuka i covid-19, förändras inte den 29 september 2021. Det gäller även förskolebarn med milda symtom: Hur länge bör jag stanna hemma?

Läs mer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/det-har-galler-fran-och-med-den-29-september/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *