Måndag 30 augusti

Har tyvärr inget nytt att uppdatera er om läget gällande vår öppning av reception, än. Så snart det är klart med allt så kommer det att stå här.

Seniorkortet skjuts fram på grund av ökad smittspridning – Uppsala kommun informerar

Säljstarten av det billigare busskortet för Uppsala kommuns seniorinvånare kommer skjutas fram ytterligare. Detta på grund av att smittspridningen av covid-19 ökar något igen.

Region Uppsalas smittskyddsenhet gör bedömningen att det inte är lämpligt att införa subventioner som syftar till att öka det kollektiva resandet under de närmaste månaderna:

– Med tanke på att vi är i ett läge med ökande smittspridning med olika deltavarianter ser vi inte det som lämpligt med subventioner som syftar till att stimulera resande för målgruppen äldre under de närmaste månaderna, säger Johan Nöjd smittskyddsläkare i Region Uppsala.

– Det är oerhört tråkigt att vi tvingas skjuta på försäljningsstarten av seniorkortet, men vi följer givetvis de rekommendationer vi får från Region Uppsala. Jag hoppas att alla Uppsalabor fortsätter följa de råd och rekommendationer som gäller så att smittspridningen stannar av. Förhoppningsvis kan vi börja sälja seniorkorten snart, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Seniorkortet gäller för personer över 70 år och kommer kosta 150 kronor i månaden och gäller för fritt resande under dygnets lågtrafikerade timmar mellan 09.00 och 15.00 på dagtid, samt mellan 19.00 och 06.00 samt under helger.

Så fort samhällsspridningen ser ljusare ut kommer försäljningen av kortet starta, så att Uppsalas äldre invånare får glädje av ännu mer prisvärda resor med UL-trafiken.

Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/seniorkortet-skjuts-fram-pa-grund-av-okad-smittspridning?

Nu varnar polisen för en ny våg av telefonbedrägerier – lyssna på Sveriges Radio P4 Uppland via länken längre ned.

  • Nu varnar polisen för en ny våg av bedrägerier i Uppsala län.
  • Senaste veckan har över 20 ärenden kommit in till polisen.
  • Det är framför allt äldre som har blivit lurade och fått sina konton tömda.

Tova Kurkiala Medbo
p4uppland@sverigesradio.se
018 – 17 40 40

https://sverigesradio.se/artikel/vag-av-telefonbedragerier-i-lanet?

Funktionsrätt Uppsala kommuns nyhetsbrev nr 34

Studiecirkel: Lär dig söka insats enligt SoL och LSS

I samarbete med Studiefrämjandet Uppsala Västmanland bjuder Funktionsrätt Uppsala kommun in till en studiecirkel. Vi vill öka kunskapen för och stärka dig som skriver en ansökan om insatser enligt SoL eller LSS. Det kan antingen vara för dig själv eller för någon annan. Vi går igenom ansökans- och handläggningsprocesserna och tittar på dom olika momenten utifrån lagstiftningen.

Cirkelledare är funktionsrättsforskare Barbro Lewin

Dag och tid: Tisdagar 18:00-19:30 med start den 12 oktober
Antal träffar: 6 gånger
Plats: Studiefrämjandet i Uppsala
Ljusbärargatan 2, tre trappor upp (hiss finns)
eller Digitalt via Zoom

Cirkeln är kostnadsfri.

Anmäl dig till: Michael Jestin, Funktionsrätt Uppsala kommun
michael.jestin@c.hso.se eller via telefon 076-0223446

Arbetsgrupp för utveckling av ”Nära vård”

”Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen”, skriver SKR på sin hemsida.   

Uppsala kommun drog i våras i gång arbetet med nära vård även på kommunal nivå. Funktionsrätt fanns med som samarbetspartner från dag ett och har tillsammans med Uppsala kommun skapat en samverkansgrupp för arbetet. Just nu arbetar gruppen med att kartlägga hur arbetet med nära vård kan se ut inom kommunen och vilka utmaningar som finns just nu. Områden som lyfts hittills är bland andra hjälpmedelscentral, SIP, boendestöd, mobila team, träffpunkter, bad, gym, elevhälsa, digital utveckling och personalutbildning.

Funktionsrätt har nu börjat sätta ihop en arbetsgrupp som kan lyfta fram våra olika medlemsföreningars perspektiv i ämnet och söker därför representanter från så många föreningar som möjligt.

Vill du bidra till arbetsgruppen, sitta med på möten eller endast dela dina tankar? Mejla michael.jestin@c.hso.se eller ring 076-0223446. 

Tyck till om Uppsala kommuns ”åtgärdsprogram för luftkvalitet”

Att granska Uppsala stadsbyggnad och samhällsplanering för att se till att funktionsrättsperspektivet alltid finns med är en stor del av Funktionsrätts arbete. Senast har vi arbetat med kommunens ”handlingsplan för luftkvalitet” som håller på att tas fram.

Kommunen skriver själva att handlingsplanen är till för att ”stödja kommunens målsättningar om ett socialt, ekonomiskt och socialt hållbart Uppsala. Dom föreslagna åtgärderna ska verka för kommunens mål om folkhälsa och livskvalitet, ett stadsliv i mänsklig skala, en fortsatt stark centrumhandel, en förbättrad och utvecklad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, minskad exponering för buller och ett fossilfritt och klimatpositivt Uppsala.”

På denna länk kan du läsa mer om handlingsplanen och själv lämna åsikter: https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/dialoger/handlingsplan-for-luftkvalitet–dialog/

Dialogmöte om äldrefrågor

Uppsala kommun tillsammans med LÖK:en, lokal överenskommelse med civilsamhället, bjuder in till ett digitalt dialogmöte om äldrefrågor och föreningsverksamhet. Tillsammans vill vi föra ett samtal om föreningsliv, engagemang, aktivitet och framtiden ur ett äldreperspektiv. Hur kan vi jobba tillsammans med erfarenheterna av pandemin för en positiv utveckling när samhället öppnar igen? Hur kan föreningar och kommunen samverka på lika villkor på

bästa sätt?

Datumet är den 2 september, klockan 17.30–19.30

Skicka anmälan och ställ frågor till aldreombudsmannen@uppsala.se

Ett fortsatt aktivt remissarbete

Sedan slutet av juni har Funktionsrätt Uppsala kommun yttrat sig över följande remisser:

  • Detaljplan för Björklinge-Tibble 5:27 (PBN 2015-002348)
  • Detaljplan för del av kvarteret Kaplanen (PBN 2015–001910)
  • Detaljplan för kvarteret Ubbo (PBN 2015-003138)
  • Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS – SOU 2021:14

Vill du ta del av yttrandena hör av dig till michael.jestin@c.hso.se.

Trevlig helg!

Michael Jestin
Ombudsman
Funktionsrätt Uppsala kommun
Mail: michael.jestin@c.hso.se

Besök vår hemsida genom att klicka på länken:
https://hsouppsalakommun.wordpress.com/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *