Fredag 18 juni

Nu är det varmt, tänk på att dricka mycket vatten. Igår var det dags för ett nytt Torsdagsblad, som vanligt med lite blandad information.

Stöd vid hörselnedsättning

Nedsatt hörsel kan vara medfödd eller utvecklas med åren. Nedsättningen kan också vara tillfällig, som till exempel vid öroninflammation eller en vaxpropp. Sjukdomar, skador, ärftliga förändringar och buller kan leda till bestående nedsatt hörsel. Du kan få hjälp och stöd när du har nedsatt hörsel.

Vid plötsligt nedsatt hörsel

Det finns situationer då du ska vara särskilt uppmärksam och söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning.

Det gäller om du eller ditt barn:

  • Plötsligt får svårare att höra med ena örat.
  • Har nedsatt hörsel efter dykning eller efter ett slag mot örat eller huvudet.
  • Har nedsatt hörsel och samtidigt får ont i örat eller huvudet.
  • Plötsligt får nedsatt hörsel och samtidigt känner dig yr.  
Så här får du stöd från Region Uppsala
För barn

Du som är 0–20 år ska alltid kontakta läkare vid hörselproblem. Vid behov remitterar läkaren dig vidare till specialistsjukvården eller till Hörcentralen i Uppsala för stöd och hjälpmedel.

Hörcentralen i Uppsala – kontaktuppgifter på vårdguiden 1177.se.

För vuxna

Du som är över 20 år ska kontakta en audionommottagning som har avtal med Region Uppsala om du hör dåligt och tror att du behöver hörapparat. Vid behov får du där hjälp vidare till specialistsjukvården eller till Hörcentralen i Uppsala för stöd och hjälpmedel. 

Övriga resurser inom Region Uppsala

Infoteket om funktionshinder kan ge information kring olika funktionsnedsättningar. Här kan du också få vägledning om vart man kan vända sig för behandling och stöd.

Du som har hörselnedsättning får låna talböcker från Legimus som hjälp för hörselträning, till exempel om du har ett hörselimplantat. Infoteket hjälper dig att komma igång med talböcker.

Om infoteket.  

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till någon som har kontakt med Hörcentralen.

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga – kontaktuppgifter på vårdguiden 1177.se. 

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för stöd när det gäller boende, fritid, skola och sysselsättning. Exempel på stöd är kontaktperson, ledsagare eller avlastning. Ansökan gör du via din hemkommun. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Kommunens syn- och hörselinstruktörer kan ge stöd och träning som underlättar för dig att klara vardagslivet i din hemmiljö och ditt närområde.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning. På deras webbplats finns information om stöd, ersättningar och bidrag.

Om bidrag och stöd vid funktionsnedsättning – information på Försäkringskassans webbplats.

Arbetsförmedlingen kan ge visst stöd för att klara arbetslivet för dig som har en funktionsnedsättning.

För dig med funktionsnedsättning – information på Arbetsförmedlingens webbplats.

Frågor
1177 Vårdguidens telefonrådgivning

Telefon 1177.

Hörcentralen i Uppsala

Telefon 018-611 67 10.

Måndag–fredag klockan 8–10.

E-post: hoercentralen@regionuppsala.se.

Bildtelefon: hc.uppsala@t-meeting.se.

Vägledare på Infoteket om funktionshinder

Telefon 018-611 66 77.
Måndag–torsdag klockan 12–17, onsdag klockan 12–19.
E-post: infoteket@regionuppsala.se.

Fråga infotekets vägledare

Få svar på dina frågor om samhällets stöd och service.

Källa: https://regionuppsala.se/infoteket/fa-vagledning/har-far-du-hjalp-och-stod/stod-vid-horselnedsattning/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *