Måndag 14 juni

Vad gör era föreningar under pandemin, träffas ni via nätet, har ni telefonmöten eller ses ni på riktigt? Har ni börjat att planera höstens aktiviteter? Vi tipsar gärna här om vad ni har för olika aktiviteter. Kontakta linda.sundblom@c.hso.se för att få med det här på bloggen. Vill ni ha med det i Torsdagsbladet, kontakta janne.wallgren@c.hso.se.

Neuro Uppsala – Knivsta, Uppsala län ska börja med bassängträning till hösten tillsammans med Parasport och UH-idrott på Fyrishov. För att få delta så måste du vara medlem i Neuro. Anmälan till: uppsala-knivsta@neuro.se. Har man funderingar om bassängträningen så kontakta: ordforande.uppsala-knivsta@neuro.se.

Händer i Funktionsrätt Uppsala kommun vecka 23

Kika in på vår hemsida genom att klicka på länken:https://hsouppsalakommun.wordpress.com/

Region Uppsala – Infoteket om funktionshinder
Stöd vid synnedsättning

Vissa synnedsättningar kan behandlas men inte alla. Det finns ändå bra hjälp att få för att kompensera för synnedsättningen. Det kan underlätta ditt vardagsliv och hjälpa dig att leva ett aktivt liv.

Hit kan du först vända dig om du bor i Uppsala län
För barn

Barn behöver gå till en ögonläkare vid misstanke att barnet ser dåligt. En optiker får inte skriva ut recept på glasögon till ett barn som är under 8 år. Detta för att barnets syn utvecklas och det är viktigt att få en bedömning om vad det är som orsakar en dålig eller försämrad syn.

När det gäller äldre barn går det att vända sig till en skolsköterska för en första kontroll. Det går också bra att gå direkt till en optiker.

För vuxna

Är du vuxen kan du ta kontakt med en optiker för en synundersökning om du upplever att din syn förändrats. Vid behov hjälper optikern dig vidare till en ögonläkare.

Vid plötslig synförändring 

För både barn och vuxna gäller att man snabbt ska kontakta vårdcentral, ögonläkare eller akutmottagning vid plötslig förändring av synförmågan. Du kan alltid ringa 1177 för rådgivning.

Bidrag för glasögon

Barn som behöver glasögon eller kontaktlinser kan få bidrag. I vissa fall kan även vuxna få bidrag. På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer.

Bidrag för glasögon – information på vårdguiden 1177.se.

Specialistverksamhet inom Region Uppsala

Du som har fler frågor om din syn kan också vända dig direkt till en ögonläkare. Det är särskilt viktigt om det finns ärftliga ögonsjukdomar i din släkt, till exempel glaukom (grön starr). Då är det viktigt att sjukdomen upptäcks så tidigt som möjligt så att du kan få behandling. Ögonläkare finns på ögonkliniken på Akademiska sjukhuset och på en del mottagningar i länet. I Uppsala finns också privatpraktiserande ögonläkare. Kontakta 1177 Vårdguiden för mer information.

Syncentralen

Du som har en betydande synnedsättning kan ha rätt till stöd och hjälpmedel från syncentralen. Till syncentralen kommer du via remiss från en ögonläkare.

Övriga resurser inom Region Uppsala

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till en person som har kontakt med syncentralen. På habiliteringen kan du få hjälp att komma i kontakt med mottagningen.

Kontaktuppgifter till Habiliteringen i Uppsala län.

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning kring funktionsnedsättningar. Infoteket är öppet för alla.

Om infoteket.

Stöd från din kommun

Kommunens syn- och hörselinstruktörer kan ge stöd och träning som underlättar för dig att klara vardagslivet i din hemmiljö och ditt närområde.

Din hemkommun ansvarar för stöd när det gäller boende, fritid, skola och sysselsättning. Exempel på stöd är kontaktperson, ledsagare eller avlastning. Ansökan gör du hos din hemkommun.

Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning. 

Om bidrag och stöd vid funktionsnedsättning – information på Försäkringskassans webbplats.

Arbetsförmedlingen kan ge visst stöd för att klara arbetslivet för dig som har en funktionsnedsättning.

För dig med funktionsnedsättning – information på Arbetsförmedlingens webbplats.

Hjälpmedel

Ibland hjälper inte glasögon eller kontaktlinser för att helt kompensera för en synnedsättning. Det finns många typer av hjälpmedel som kan hjälpa dig att vara delaktig och leva ett så självständigt liv som möjligt. På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om synhjälpmedel och vart du ska vända dig för att få hjälpmedel.

Synhjälpmedel – information på vårdguiden 1177.se.

Frågor
1177 Vårdguidens telefonrådgivning

Telefon 1177.

Syncentralen i Uppsala län

Telefon 018-611 67 25.

Måndag–fredag, klockan 9–10.30.

Ögonkliniken, Akademiska sjukhuset

Telefon 018-611 51 28.

Måndag–torsdag klockan 7.30–14.30, fredag 8.30–11.

Vägledare på Infoteket om funktionshinder

Telefon 018-611 66 77.

Måndag–torsdag klockan 12–17, onsdag klockan 12–19.

Fråga infotekets vägledare

Få svar på dina frågor om samhällets stöd och service.

Källa: https://regionuppsala.se/infoteket/fa-vagledning/har-far-du-hjalp-och-stod/stod-vid-synnedsattning/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *