Måndag 3 maj

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med andra uppdraget att snabbt och samordnat sprida information till så många som möjligt för att bromsa smittspridningen av coronaviruset. Vi har hittills fått mycket god hjälp av er och är tacksamma om ni fortsättningsvis delar aktuell information på er webbplats, i sociala medier, medlemstidningar, nyhetsbrev, digitala medlemsmöten eller i andra kanaler.

Coronapandemin: Detta gäller just nu

På Krisinformation.se hittar du alltid en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu. Du hittar även länkar till fördjupad information.
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

Annonsmaterial med nationella budskap inför vår och valborg

MSB producerar kontinuerligt informationsmaterial och filmer med budskap om hur alla kan hjälpa till att minska smittspridningen. Du kan ladda ner/dela och använda materialet i dina egna kanaler för att hjälpa oss att sprida budskapen. Just nu har budskapen fokus på nuvarande rekommendationer kopplade till våren och dess högtider. Inför valborg har en särskild film med glimten i ögat och en valborgshälsning premiär. Filmen finns också som fil att ladda nerom du vill sprida den i egna kanaler.

Annonsmaterial med nationella budskap:
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/ladda-ned-annons–och-kampanjmaterial/annonsmaterial-med-nationella-budskap/

Valborgshälsning från svenska myndigheter på Youtube:
https://youtu.be/5DVWy0GVf-A

Faktablad från Folkhälsomyndigheten om vem som erbjuds vaccination mot covid-19
Faktabladet ger information om att alla som bor i Sverige och är över 18 år erbjuds gratis vaccination mot covid-19 och att man inte  behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccin. Faktabladet berättar även hur man gör om man saknar Id-handling, personnummer eller samordningsnummer och vill vaccinera sig.

Faktabladet på flera arabiska, bulgariska, dari, engelska, persiska, farsi, polska, rumänska, ryska, somaliska, tigrinja och turkiska:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/information-pa-andra-sprak/vem-erbjuds-vaccination-mot-covid-19/

Faktabladet på svenska:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/t/till-dig-som-ska-vaccinera-dig–vem-erbjuds-vaccination-mot-covid-19/


Teckentolkade filmer från Folkhälsomyndigheten – Till dig som vaccinerar dig mot covid-19

https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/teckensprak-lattlast/

Filmer om vaccinering mot covid-19 på andra språk

Folkhälsomyndigheten har tagit fram två filmer som handlar om vaccinering mot covid-19. Den ena filmen tar upp varför vi ska vaccinera oss och den andra filmen informerar om hur det går till. Filmerna är framtagna på arabiska, somaliska, engelska, svenska,  farsi och tigrinja. Avsändare är Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, MSB och Socialstyrelsen.

Filmerna finns att ladda ner på Folkhälsomyndighetens webbplats:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/filmer

Filmerna finns också på Informationsverige.se:
https://www.informationsverige.se/sv/jag-arbetar-med-malgruppen/informationsfilmer-om-corona-pa-flera-sprak/

Informationsfolder om covid-19 på sju språk

MSB har beviljats medel ur EU:s AMIF-fond (asyl- migrations- och integrationsfonden) för att nå ut med pandemiinformation till gruppen tredjelandsmedborgare (primärt asylsökande och anhöriginvandrare). Inom ramen för det projektet har bland annat en folder tagits fram på språken lätt svenska, engelska, arabiska, somaliska, dari, tigrinja och spanska. Informationen fokuserar på hur man ska gå till väga vid symtom på covid-19.

Foldern finns att beställa gratis på msb.se: Information on COVID-19 for you who have recently arrived in Sweden (msb.se):
https://www.msb.se/sv/publikationer/information-on-covid-19-for-you-who-have-recently-arrived-in-sweden/

Samlingssida för att underlätta spridning av översatt informationsmaterial

MSB har skapat en samlingssida på msb.se med översatt information om covid-19 dit aktörer på alla nivåer kan gå in och hämta och länka från sina egna webbplatser. Vi behöver hjälp och stöd med att aktivt få in tips om översatta informationsmaterial som vi sedan kan lägga upp på samlingssidan så att fler kan ta del av de översättningar som finns. För att MSB ska kunna lägga upp en länk till ett översatt material är kravet att det finns en tydlig beskrivning på svenska om syfte, innehåll och budskap.

Samlingssidans adress:
https://www.msb.se/coronavirusetandrasprak

Tips på översatta material skickas till:
samverkancorona@msb.se

Dela gärna med dig av goda exempel

Varje bransch, organisation eller verksamhet ställs inför särskilda utmaningar under pandemin. MSB vill hjälpa till att sprida goda exempel från andra som på olika sätt informerat och gjort insatser för att minska smittspridningen. Dela gärna med er av goda exempel från er verksamhet så att fler får ta del av det ni gör och får tips på hur deras verksamhet kan utvecklas till att bli mer smittsäker.

Maila goda exempel till: 
samverkancorona@msb.se

Tack för att du hjälper till att sprida samhällsviktig information – tillsammans bromsar vi smittan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *