Måndag 26 april

Har er förening lyckats att få till ett årsmöte trots denna pandemi?

Det kanske har blivit ändringar i er styrelse, gäller såväl län som lokalföreningar.

På vår hemsida så finns de uppgifter ni uppgett att ni önskar ha där, stämmer dessa fortfarande?

Kika via länken: https://hsouppsalalan.org/medlemsforeningar/

Vi har även en intern medlemskatalog med fler uppgifter om er styrelse, har ni ändrat personer så stämmer kanske inte dessa uppgifter.

Kontakta undertecknad för att veta vad som står om just er förening.
E-post: linda.sundblom@c.hso.se

Händer i Funktionsrätt Uppsala kommun.

Vecka 16 – 2021

Här kommer ett utskick med lite information om vad som hänt inom Funktionsrätt Uppsala kommun den senaste tiden.

Besök vår hemsida genom att klicka på länken: https://hsouppsalakommun.wordpress.com/

Enkät: Så blir det blir bättre för barn och unga med NPF i skola och socialtjänst

Som ett led i arbetet med barn och unga med NPF har Funktionsrätt tagit fram en enkät tillsammans med Uppsala kommuns brukarombud och barnombudet i Uppsala län. Enkäten handlar om hur skola och socialtjänst kan bli bättre för barn och ungdomar med NPF. Vi önskar nu hjälp med att sprida enkäten till barn och unga, föräldrar, brukarföreningsrepresentanter, tjänstepersoner som arbetar med barn och unga samt politiker i de aktuella nämnderna. Hoppas att du utifrån din roll kan hjälpa oss att sprida den.

Enkäten har tolv frågor. Det tar ungefär 5 minuter att svara på frågorna. Sista dag för att svara på enkäten är 30 april. Svaren kommer redovisas till chefer och politiker i Uppsala kommun. När alla svar kommit in kommer resultatet finnas på www.boiu.se/npf.
Det kommer inte synas vem som svarat på enkäten. Alla svar är anonyma.

Länk till enkäten har du här: https://link.webropol.com/s/boiu2021

Funktionsrättssamtal med Liberalerna

Den 22 april samtalade Funktionsrätt Uppsala kommun med stadens liberala politiker. Situationen för personer med funktionsnedsättningar diskuterades och Funktionsrätt lyfte ett antal punkter där kommunen behöver förbättra sitt arbete. Även riksdagspolitiker närvarade och man samtalade om vikten av god och anpassad information och kommunikation från det offentliga samt om det som ibland kallas den “nya policyn” som leder till avslag när insatser söks.

Läs mer om samtalet med Liberalerna på vår webbplats:
https://hsouppsalakommun.wordpress.com/2021/04/23/samtal-om-funktionsratt-med-liberalerna/

Remisser om skolan

Funktionsrätt Uppsala kommun har yttrat sig över följande remisser under den senaste tiden:

1. ”Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler”

2. ”Skolverkets remiss avseende föreskrifter om vilka kurser fjärrundervisning får användas i”

3. ”Revideringen av det Allmänna rådet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”

För att ta del av remissvaren eller för att få mer information om Funktionsrätt Uppsala kommuns yttranden vänligen kontakta ombudsman Michael Jestin.

michael.jestin@c.hso.se

Årsmöte 25 maj!

Den 25 maj är datum satt för Funktionsrätt Uppsala kommuns årsmöte. Medlemsföreningar måste ha betalt medlemsavgiften på 500 SEK innan datumet för årsmötet för att kunna delta.

Om ni som medlemsförening vill nominera någon till en styrelsepost så kontakta valberedning via mejl eller telefon.

Bosse Wedin: 070-295 89 30, bo.wedin@hotmail.com
Ann-Charlotte Nyqvist: uppsala-knivsta@neuro.se

/ Michael Jestin
Ombudsman
Funktionsrätt Uppsala kommun

Mail: michael.jestin@c.hso.se
Telefon: 076-0223446
Adress: Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *