Måndag 15 februari

Nu kan Östhammarsborna testa sig för covid-19 utan att boka tid.

Under veckorna 7 och 8 på vardagarna, så finns det drop-in mellan kl. 10.00-14.30 med reservation för lunchstängt på vårdcentralen i Östhammar. Läs mer på unt.se.

Vad gör er förening under pandemin?

Under denna pandemi så är det många som är ensamma och den förening som de kanske tillhör har ingen aktivitet alls. Men vad gör er förening under denna tid, har ni stängt ned helt eller har ni hittat andra alternativa sätt att ses? Tyvärr så är det många personer som inte klarar av de tekniska möjligheter som finns till hands.

Synskadades Riksförbund Uppsala-Knivsta har på måndagar kl.14.00 en möjlighet för medlemmar att ringa in till ett telefonnummer och delta i grupptelefonsamtal. Källa: https://www.srf.nu/om-oss/distrikt-och-lokalforeningar/uppsala-knivsta/synvinkeln/

Ingen ska ha ingen.

Ensamhetskommissionen är ett politiskt obundet initiativ som ska jobba brett mot ensamheten bland äldre i Sverige.

Ledamöterna har tillsammans både insyn och möjlighet att påverka och engagemanget är stort. Kommissionen kommer att utreda och föreslå konkreta åtgärder och insatser. Det handlar bland annat om att kartlägga ensamheten, öka medvetenheten om problemet och ta fram policy och förbättringsförslag. Kommissionen kommer att leta efter goda exempel och arbeta med att sprida dessa. Målet är att på sikt minska ensamheten bland Sveriges äldre genom konkreta kampanjer och insatser.

Coronapandemin har slagit extra hårt mot äldre, som det senaste året har fått uppleva extrem isolering. Redan innan pandemin uppgav 300 000 personer i Sverige att det att de känner sig ensamma, störst var problemet bland de äldre. Siffror från Statistiska centralbyrån visar att var tredje person som är äldre än 65 år bor ensam. I gruppen som fyllt 75 år är det över tio procent som är det man kallar för socialt isolerade, vilket betyder att man bor ensam och inte träffar anhöriga, vänner eller bekanta mer än någon gång i månaden.

Ordförande är journalisten Amelia Adamo. Initiativet finansieras av välfärdsteknikföretaget Doro. Källa: https://ensamhetskommissionen.se/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *