Måndag 1 februari

Busshållplatser i länet ska få bättre tillgänglighet

Vi planerar att bygga om och förbättra ett antal busshållplatser runt om i Uppsala län, för att de ska fungera bättre för fler resenärer. Det bidrar även till en bekvämare och tryggare resa.

Vi vill  göra det enklare för våra resenärer att resa kollektivt även utanför storstäderna, inte minst för personer med funktionsvariation. Det handlar om att göra fysiska förbättringar för att underlätta för den som vill ta bussen, till exempel genom att bygga om busshållplatser så att det blir lättare att kliva på och av en buss. Det kan också handla om att flytta busshållplatser till bättre lägen.

Dessutom skapar vi säkrare miljöer vid busshållplatser för att göra det tryggare att resa kollektivt. På vissa platser bygger vi även ett antal pendlarparkeringar för bilar och cyklar för att underlätta för dig att byta färdsätt under din resa. Om fler åker kollektivt, i stället för bil, bidrar det  till att minska miljöbelastningen. En satsning på förbättrad kollektivtrafik bidrar också till regional utveckling.

En del hållplatser är redan ombyggda men läs mer och se vilka hållplatser som är kvar att bygga om, kanske någon nära dig: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Uppsala/vi-bygger-och-forbattrar/kollektivtrafikatgarder-i–uppsala/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *