Torsdag 17 december

Inbjudan till seminarium 12 januari om Socialtjänstutredningens förslag

Socialtjänstutredningen har avslutat sitt arbete och lämnat sitt slutbetänkande Hållbar
socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) som nu är ute på remiss till den 1
februari 2021. Funktionsrätt Sverige kommer att lämna remissyttrande och anordnar i
samarbete med Svensk Socialpolitisk Förening ett seminarium för att fördjupa
kunskapen om utredningens förslag.

Inledning
Lotta Håkansson,
Funktionsrätt Sveriges styrelse
Josefine Johansson, ordförande,
Svensk Socialpolitisk Förening

Medverkande
Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR, utredningssekreterare
Gun-Britt Trydegård, forskare äldreomsorg
Christina Söderberg, BRÅ, Fil Lic i Socialt arbete, Barn och unga
Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige, moderator

Tid: Tisdag 12 januari 2021 kl. 13.00-15.00

Seminariet är öppet för medlemmar i Svensk Socialpolitisk Förening och
medlemmar i Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund.

Anmälan sker på www.funktionsratt.se
Zoom-länk skickas ut till anmälda inför seminariet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *