Måndag 14 december

Idag så kommer det att gå ut ett sms om skärpta föreskrifter och allmänna råd gällande covid-19 till alla Sveriges mobiltelefonabonnenter. Det är Folkhälsomyndigheten, Fohm och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB som gör detta.
Läs mer här: https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2020/december/information-om-skarpta-foreskrifter-via-sms/

Parisavtalet

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 2016 och nu fortsätter arbetet med att genomföra avtalet. På den här sidan samlas all information om regeringens arbete kring Parisavtalet. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/parisavtalet/

Johan Kuylenstierna, vice ordförande på Klimatpolitiska rådet, berättade mer om Parisavtalet och vilken betydelse det har haft under sina första fem år i fredags på TV4. Johan förklarar så att man förstår. Europarådet ska fatta beslut om förhoppningsvis mer ambitiösa planer och i lördags så var det ett stort toppmöte i Storbritannien där man då skulle visa hur många länder som har lämnat in sina planer för i år. “Det är på gång och vi är på rätt väg” säger Johan Kuylenstierna – Kika på det inslaget här: https://www.tv4.se/klipp/va/13309043/jag-ar-optimistisk-men-vi-ror-oss-for-langsamt-5-ar-efter-parisavtalet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *