Måndag 23 november

Myndigheten för delaktighet vill ha din uppmärksamhet!

Viktig enkät!

Är du själv i åldern 16 – 24 år och har en egen funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom?

Eller har du barn som är i åldern 0 – 18 år med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom?

Myndigheten för delaktighet, MFD, har fått i uppdrag av regeringen att samla in och presentera de olika konsekvenser, erfarenheter och utmaningar som coronapandemin hittills inneburit för barn och unga med funktionsnedsättning och deras familjer.

Ju fler svar de får på sin enkät, desto mer heltäckande bild kan de presentera för regeringen. Det är viktigt att visa hur olika funktionsnedsättningar adderar ytterligare och andra utmaningar för barn och unga med funktionsnedsättning, än de generella utmaningar som drabbar alla barn och unga under pandemin:

Ungdomsenkäten https://reply.surveygenerator.com/go.aspx…

Föräldraenkäten https://reply.surveygenerator.com/go.aspx…

Läs mer om vårt regeringsuppdrag på vår webbplats, här: https://bit.ly/2IOgdIH

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *