Fredag 13 november

Hur är det med fredag den 13:e, är det så farligt som man tror? Enligt ett försäkringsbolag så sker det 7 procent färre olyckor den 13:e, jämfört med andra dagar. 3 procent färre än en normal fredag. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit frågan om otursdagen på största allvar och kommit fram till exakt samma sak: “Fredag den 13:e är inte farligare än andra dagar”.

Igår var det dags för ett nytt Torsdagsblad. Detta nummer innehåller som vanligt lite blandad information. Vad gör er förening under denna pandemi? Skicka till janne.wallgren@c.hso.se och helene.ahlgren@c.hso.se för att dela med er.

Region Uppsalas test- och analyskapacitet ska byggas ut – beslut idag om fler åtgärder för att bekämpa covid-19

Region Uppsala ska skyndsamt planera för en utökning av test- och analyskapaciteten och utreda möjligheten att anlita ytterligare laboratorier för analyser samt prioritera fortsatt utbyggnad av snabbtester. Beslutet fattades idag av regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M).

– Vi befinner oss i ett ytterst allvarligt läge och får inte förlora någon tid nu. Världshälsoorganisationen WHO har ända sedan pandemins början slagit fast att testning och smittspårning är den viktigaste åtgärden. Sverige har hamnat på efterkälken jämfört med andra länder. Delvis ligger ansvaret på nationell nivå, men vi i Region Uppsala ska självklart göra allt vi kan för att själva bygga ut vår kapacitet, säger Emilie Orring.

Ärendet behandlades som ett brådskande beslut enligt regionstyrelsens delegationsordning.

Ytterligare ett brådskande beslut togs idag, att tillsätta en särskild samordnare för kommande vaccination mot covid-19.

– När vaccinet väl kommer måste Region Uppsala ha färdiga planer för att snabbt kunna erbjuda invånarna vaccinationer i enlighet med de nationella prioriteringarna. Det är ett stort och komplext projekt. Arbetet är redan påbörjat, men med den nya vaccinationssamordnaren kommer vi att öka takten, säger Emilie Orring.

En annan åtgärd som planeras är att inrätta ett vetenskapligt råd som ska stödja Region Uppsala med råd i specifika frågor.

– Som en konsekvens av coronapandemin står framför allt hälso- och sjukvården inför en rad stora utmaningar. Region Uppsala vill dra nytta av externa experter som kan bidra med nya perspektiv, utifrån den senaste forskningen, säger Emilie Orring.

Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/region-uppsalas-test–och-analyskapacitet-ska-byggas-ut—beslut-idag-om-fler-atgarder-for-att-bekampa-covid-19?publisherId=3235664&releaseId=3286861

Pressmeddelande Från Funktionsrätt Sverige

Corona är ett stresstest som blottlägger sprickorna i funktionsrätten

Publicerad: 13 November 2020 07:07

Coronapandemin påverkar oss alla och personer med funktionsnedsättningar har drabbats hårt under det senaste året. ”När vi följer upp hur Sverige efterlever FN:s funktionsrättskonvention, ser vi ytterligare försämringar på viktiga områden”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande.

För ett år sedan lanserade vi rapporten ”Respekt för rättigheter?” som utgör civilsamhällets granskning av hur Sverige efterlever FN:s funktionsrättskonvention. I rapporten konstateras stora brister på en rad områden, trots att konventionen har gällt i mer än tio år i Sverige. Idag har vi gjort en uppföljning av vad som hänt det senaste året tillsammans med flera av de över 100 organisationer som står bakom rapporten.

”Vi kan se en tydlig tillbakagång på flera områden”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande. ”Det handlar exempelvis om tillgång till vård – och omsorg, LSS-insatser, fungerande utbildning och ekonomisk trygghet. Coronapandemin är ett stresstest som blottlägger och fördjupar redan befintliga sprickor i hur Sverige lever upp till konventionen.”

Den 3 december på den internationella funktionsrättsdagen bjuder Funktionsrätt Sverige in till ett digitalt event på temat ”Har respekten för mänskliga rättigheter ökat under 2020?”. Ta del av vad som hänt sedan lanseringen och vad som behöver prioriteras.

Fram till dess uppmanar vi er som delar funktionsrättskonventionens budskap om ett samhälle för alla, att agera och uttrycka ert stöd. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det kan du göra via kampanjsidan www.respektförrättigheter.com

Och till alla makthavare! Pandemin utgör med allt sitt mörker också en möjlighet att göra om och göra rätt. Nu det dags att sluta prata och börja agera. I rapporten hittar ni 134 rekommendationer till förändringar. Vi ser fram emot att ni den 3 december uttrycker vad ni kommer att göra för att respektera våra rättigheter.

Anmäl dig till vårt webbinarium: Har respekten för mänskliga rättigheter ökat under 2020?

Glöm inte att använda vår hashtag: #respektförrättigheter

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 46 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.

Presskontakt
Mikael Klein, Intressepolitisk chef, mikael.klein@funktionsratt.se, 070-480 71 66

Monica K McGrath, Pressansvarig, monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se, 070-885 42 65
Källa: https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/corona-ar-ett-stresstest-som-blottlagger-sprickorna-i-funktionsratten-24983

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *