Måndag 9 november

Nu står det klart, Joe Biden vann valet i USA. Hur påverkas klimatpolitiken av USAs nästa president? Och hur klimatskeptiska är amerikaner? Johan Kuylenstierna, vice ordförande Klimatpolitiska rådet, berättar vilka de viktigaste frågorna är när det handlar om klimatpolitik. Det är även dags för en ny mätperiod som skriver om klimatstatistiken. Den nya normalperioden är 1991-2020 och kommer att gälla från 2021.

Kika här på det inslaget på TV4: https://youtu.be/T8UpjD1YXHI

Internationella dagen för äldre

Internationella dagen för äldre 2020 uppmärksammades den 1 oktober av Uppsala kommun genom en livesändning med rapportering från arbetet för en äldrevänlig kommun.

Dagen har utlysts av FN för att varje år lyfta fram den viktiga roll som äldre har i vårt samhälle. I år har Uppsala kommun valt att uppmärksamma dagen genom en livesändning.

De som medverkar i sändningen är Heléne Stenlund, äldreombudsman, Caroline Hoffstedt, ordförande i äldrenämnden, Kenny Jansson, samordnare i arbetet för en äldrevänlig kommun, Eva Wennmark, Uppsala kommun, Beatrice Nordling, Uppsala hem och Gunhild Hansen från Röda korset.

De pratar om arbetet för en äldrevänlig kommun och gör ett par nedslag kring frågor om idrott, fritid, bostäder, stöd och hjälp till äldre. Mot slutet av sändningen besvarar de frågor från tittarna.

Se inspelningen av livesändningen: https://www.youtube.com/watch?v=h9m5OhcBURo&feature=youtu.be

Tidsstämplar från sändningen

0:00  – Helene Stenlund, äldreombudsman och Caroline Hoffstedt, (S), ordförande i äldrenämnden hälsar välkommen.

10:26  – Kenny Jansson, samordnare för äldrevänlig kommun.

16:00  – Beatrice Nordling, Uppsalahem berättar om Max 4 lax.

21:41  – Kenny pratar om hälsa, både psykisk och fysisk.

24:47  – Gunhild Hansen, Röda korset, tillsammans i kris.

36:03  – Kenny fortsätter att prata om hälsa.

37:50  – Ewa Wennmark, fritidsstrateg pratar om föreningsliv.

43:37  – Frågor och svar.

Frågor och svar

Innan och under sändningen fick vi in frågor från tittarna. Du hittar samtliga frågor här. Kontakta gärna äldreombudsmannen om du har fler frågor.

Kommer ni att sprida affischen från SIU till era verksamheter?

Vad finns det för planering för äldre i Rasbo?

Hur tänker ni om realisationsbeskattningen?

Varför bygger kommunen inte fler seniorbostäder med gemensamhetslokal?

Vore det inte enklast om äldre fick åka buss gratis?

Hur ser ni på att inrätta service-ställen för hjälp med mobil, dator och surfplatta?

Gå in på Uppsala kommuns hemsida för att läsa svaren på frågorna: https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/aldrevanlig-kommun/internationella-dagen-for-aldre/?fbclid=IwAR2oPKj7MI5HqEidT0PQqPmuTeCfBdMfN2a69uMz8oNh9u0aYP6Ud0AZ33w

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *