Fredag 6 november

Hur har brukare påverkats av Coronapandemin?

Funktionsrätt Sverige genomförde en Novusundersökning om effekterna av pandemin sommaren 2020 för personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom.

Resultatet visade att livssituationen för många hade påverkats på ett genomgripande sätt under Corona pandemin.

FUB har också genomfört en enkätundersökning där personer med intellektuell funktionsnedsättning svarat på frågor om hur det varit under pandemin.

Även här visade resultatet att många påverkats negativt.

I rollen som brukarombud har jag till uppgift att ta reda på hur situationen ser ut för personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom i Uppsala kommun.

Jag vill därför skicka ut ett par frågor till er i föreningarna som berör pandemin.

Frågorna är öppna och besvaras via mail, se länk nedan. Svaren kommer användas som ett av flera underlag i den kommande årsrapporten som brukarombudet årligen skriver till Kommunfullmäktige.

Om fler föreningar har genomfört undersökningar under pandemin tar jag tacksamt emot dem via mail. Det spelar ingen roll om de är genomförda av era centralorganisationer eller i lokala föreningar.

Frågor från brukarombudet:
  1. På vilket sätt har medlemmar i er förening påverkats av den pågående Corona pandemin?
  2. Finns det någonting som blivit bättre i samband med pandemin?

Svar mailas till: brukarombud@uppsala.se senast 20 november.

Med vänlig hälsning, Jeanette Nordin, brukarombud Uppsala kommun

ST: Uppsala kommuns logga

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *