Måndag 2 november

I torsdags kom det ut ett nytt nummer av Torsdagsbladet, som vanligt med en blandad kompott. Har ni något som ni kan tipsa om i Torsdagsbladet, har er förening gjort något som även andra kan vara intresserade av, kontakta janne.wallgren@c.hso.se eller helene.ahlgren@c.hso.se för att dela mer er till Torsdagsbladet.

Stärkt information om vaccination mot säsongsinfluensa

Det är viktigt att vaccinera sig mot säsonginfluensan, särskilt för riskgrupper. I vissa områden är vaccintäckningen lägre och tveksamheten till vaccin är större. En orsak till detta kan vara brist på information. Regeringen ger därför Folkhälsomyndigheten i uppdrag att förstärka informationen till riskgrupper om vaccination mot säsongsinfluensan 2020/21. Särskilt fokus ligger på att nå grupper och områden där vaccinationstäckningen är lägre.

– Det är extra viktigt, mitt i pågående pandemi, att budskapet om vikten av att vaccinera sig och att det är möjligt att vaccinera sig på ett smittsäkert sätt når ut till så många som möjligt, säger socialminister Lena Hallengren.

Regionerna erbjuder, som ansvarig aktör för hälso- och sjukvården, varje år riskgrupper möjlighet att vaccinera sig mot säsongsinfluensan. Med anledning av covid-19 är det extra viktigt att vaccinationerna genomförs på ett strukturerat och smittsäkert sätt. Regionerna är ansvariga för att sprida information om vaccination mot säsongsinfluensan. Folkhälsomyndigheten bistår regionerna med att bland annat ta fram rekommendationer om vilka som bör vaccinera sig samt information om influensavaccinet.

För att stötta regionerna samt insamla erfarenheter av genomförandet av vaccinationer mitt i en pandemi ger regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att förstärka informationen till riskgrupper om vaccination mot säsongsinfluensan 2020/21, med särskilt fokus på att nå grupper och områden där vaccinationstäckningen är lägre. I uppdraget ingår även att analysera och samman­ställa erfarenheterna från planering och genomförandet av vaccinering mot säsongsinfluensan 2020/21 till stöd för kommande insatser vid vaccination mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som är 65 år eller äldre, som är gravida efter graviditetsvecka 16 eller som har vissa sjukdomstillstånd vaccinerar sig. Influensavaccination rekommenderas även personer som arbetar nära eller bor med personer som har nedsatt immunförsvar prioriteras, likväl som hälso- och sjukvårdspersonal.

Källa: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/starkt-information-om-vaccination-mot-sasongsinfluensa/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *