Torsdag 15 oktober

Vill tipsa om ett program på SVT, hör lite ihop med dagens dag som är den Internationella Vita käppens dag. Detta program handlar om Torbjörn Svensson som mitt i livet drabbas av en ögonsjukdom som gör att synen gradvis försvinner. Förra året cyklade den dövblinde tvåbarnspappan Torbjörn över 240 mil från Treriksröset i norr till Smygehuk i söder.

Det är i fyra delar och går att se på SVT 2 eller om man missat de två avsnitt som gått kika på SVT Play – Utan syn och hörsel – så jävla rättslös.
https://www.svtplay.se/utan-syn-och-horsel-sa-javla-rattslos

Internationella Vita käppens dag 15 oktober: Visa hänsyn

Den 15 oktober är den Vita käppens dag och i jordens alla hörn firar synskadade och våra organisationer dagen.

– I Sverige respekteras mänskliga rättigheter. Vi kan inte se något annat än att det ska vara en mänsklig rättighet att samhället ska garantera tillgång till hjälpmedel, säger Synskadades Riksförbunds förbundsordförande Håkan Thomsson.

I fyra av landets 21 regioner tvingas personer med synnedsättning betala för att få en vit käpp. De fyra regionerna med avgift för vita käppen är Dalarna, Uppsala, Värmland och Västernorrland. På flera håll finns även besöksavgifter för att lära sig använda käppen på rätt sätt.

– Den vita käppen är något vi behöver just på grund av att vi har en synskada. Det är inget man själv valt. Därför borde samhället tillhandahålla vita käppar utan avgift, säger Håkan Thomsson.

Rätt använd hjälper den vita käppen synskadade över hela världen att undvika oväntade hinder. Det kan handla om att hitta stolpen vid ett övergångsställe, känna perrongkanten eller att ta reda på var en trappa börjar och slutar. 

Den är också en signal till omvärlden att visa hänsyn.

– När någon ser en vit käpp, så ska vederbörande veta att den som använder käppen har nedsatt syn eller ingen syn alls. Och därför måste tas hänsyn till.

Alla synskadade använder inte den vita käppen. Eftersom den gör tydligt att bäraren är synskadad, så kan det ta tid för människor med synnedsättning att öppet våga visa sin funktionsnedsättning.

Bakgrund

Det är en ögonläkare som remitterar en person med synnedsättning till regionens syncentral.

Syncentralen prövar ut hjälpmedel, erbjuder träning av hjälpmedel samt rehabilitering.

Det är syncentralen som förskriver den vita käppen och också ansvarar för att en person lär sig att använda den.

Synskadades Riksförbund anser att rehabilitering ska leda till att personen ska lära sig att leva med sin synnedsättning, och behärska de sätt som krävs för att hantera vardagen.

Länk till aktiviteter på Vita käppens dag
Länk till Vita käppens historia

Källa: srf.nu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *