Måndag 21 september

Uppsala kommun förvaltar donationsstiftelser som det är möjligt att söka pengar från. Stiftelserna delar ut pengar enligt ändamålet för respektive stiftelse, mer information finns nedan under ”vilka sociala donationsstiftelser finns?”.  

Utdelning av pengar från stiftelserna sker en gång per år. I år är det möjligt att ansöka om utdelning mellan den 1 september och 30 september.

Vem som kan ansöka

För att ansöka om pengar från kommunens donationsstiftelser ska du 

 • vara privatperson
 • vara folkbokförd i Uppsala kommun
 • vara 18 år fyllda vid ansökningstillfället.
Ansökningsperiod 

Ansökningsperioden är alltid på hösten. Vi annonserar på webben, i lokal media och på Facebook och Instagram när ansökningsperioden pågår. Vi tar bara emot ansökningar under ansökningsperioden. Årets ansökningsperiod är öppen 1–30 september.

Tänk på att
 • utdelning från en stiftelse kan påverka utbetalningen av ekonomiskt bistånd och andra förmåner
 • ansökningar tas endast emot via det digitala ansökningsformuläret på uppsala.se
 • bara skicka en ansökan
 • din ansökan gäller för alla stiftelser (du behöver inte ange något stiftelsenamn)
 • vi beviljar endast en ansökan per hushåll
 • vi behandlar inga ansökningar som inte är kompletta
 • vi ger inga förhandsbesked
 • beslut inte går att överklaga.
Utdelningen varierar år för år

Stiftelsernas avkastning varierar och utdelning kan endast göras när det finns utdelningsbart kapital. Utdelningsnivån och mängden pengar beror därmed på stiftelsernas avkastning och antalet beviljade ansökningar. 

Inget ekonomiskt bistånd

Utdelning från en stiftelse är inte samma sak som ekonomiskt bistånd. Det är inte kommunens pengar som delas ut och du har ingen rättighet att få pengar från en stiftelse eller rätt till ett visst belopp.

Pengarna tillhör respektive stiftelse och de bedömer själva hur mycket de kan dela ut och vem som kan få ta del av pengarna. Kommunen måste följa stiftelsernas ändamål.

Läs mer på Uppsala kommuns hemsida: https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/privatekonomi-och-ekonomiskt-stod/utdelning-fran-donationsstiftelser/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *