Onsdag 16 september

Så igår kom då det äntligen, det besked många har väntat på. Det tillfälliga besöksförbudet på särskilda boenden för äldre ska upphöra efter den 30 september. Detta efter att Folkhälsomyndigheten analyserat förbudet utifrån dagens situation och kunskapsläge kring covid-19. Läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter

Funktionsrätt Uppsala läns extra årsmöte 17 september

Brev från valberedningen:

Hej alla föreningar!

Sent om sider kommer här några dokument inför extra årsmötet den 17 september.

Ni fick ju förlängd nomineringstid till 10 september på grund av att det kommit in så få förslag till styrelse, 5 föreningar skickade in nomineringsförslag. Men tyvärr inkom det inga nya förslag till valberedningen. Uppmaning att skicka in eller ringa in förslag har stått i torsdagsbladet i juni och i augusti. Det har även gått ett brev/mail från oss samtidigt.

Fredagen den 11 september var det tänkt att dessa dokument skulle skickas ut till er.

Då visade det sig ett problem som inte valberedningen kunde råda över, där av det sena utskicket idag.

Valberedning och en revisor har suttit som medhörande på alla styrelsemöten sedan april månad framtill nu för att bilda sig en uppfattning av styrelsens intresse för att fortsätta som medlem i funktionsrätts styrelse för att reda upp situationen som har uppstått. Tyvärr kan inte Christina Brännström väljas den här gången då hon flyttat från länet. Hon har tagit ett tungt ansvar för att få styrelsen att fungera då några i nuvarande styrelse inte gått att få kontakt med under denna tid.

Så valberedningens förslag grundar sig på detta underlag.

1. Valberedningens förslag
2. Ordförandes avgång i förtid
3. Skrivelsen från revisorer och valberedningen om krav på ett extra årsmöte där det enbart ska avhandlas styrelseval.

Med vänliga hälsningar

Valberedningen genom Birgitta Lång (sammankallande)

Ladda ned handlingarna nedan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *