Måndag 14 september

Ny vecka nya tag. I torsdags så kom Funktionsrätt Uppsala län ut med ett nytt Torsdagsblad, detta innehåller som vanligt en del olika information. Finns att ladda ned här nedan.

Kulturnatten gick ju av stapeln i helgen som var, detta år digitalt.

HSO Uppsala kommun hade ett bidrag med samtal om funktionsrätt i kulturlivet med aktiva i funktionsrättsrörelsen och beslutsfattare. Vill du kika på den filmen, så klickar du här: https://hsouppsalakommun.wordpress.com/?p=183

Funktionsrätt Uppsala län har fått en remiss: Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten SOU 2020:45, för yttrande av Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige vill ha vårt svar senast den 13 november.
Justitiedepartementet vill ha allas remissvar senast den 3 december 2020. Av den anledningen måste jag ha ert remissvar senast torsdagen den 12 november klockan 13.00. Så att vårt remissvar kan behandlas/antas på Funktionsrätt Uppsala läns styrelsemöte samma dag klockan 17.00.

Sammanfattning av remissen:

2018 års tryck-och yttrandefrihetskommitté har bland annat haft i uppdrag att:
Göra en översyn och en analys av den så kallade webbsändningsregeln

Överväga om förpackningar bör undantas från tryckfrihetsförordningens (TF) tillämpningsområde och om det behövs grundlagsändringar för att kunna ställa krav på vidaresändningsplikt av tekniska tilläggstjänster för personer med funktionsnedsättning.

Överväga om det bör vara möjligt att ställa upp villkor för public serviceföretagens sändningar och tillhandahållanden oavsett vilken teknik som används, samt att analysera om oberoendet för public service behöver stärkas i grundlag.

Källa: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202045/:

Handläggare på Funktionsrätt Sverige:
Mia Ahlgren:  mia.ahlgren@funktionsratt.se 

Hälsningar
Janne Wallgren
Kanslichef/Ombudsman
Funktionsrätt Uppsala län
Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala.
Tfn: 018 – 56 09 11, mobil: 072 – 532 45 22.
Fax: 018 – 56 09 01.
Hemsida: https://hsouppsalalan.org/
E-post: janne.wallgren@c.hso.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *