Torsdag 3 september

Nu har det kommit besked från Uppsala kommun angående ensamåkning utan extra avgift när man åker färdtjänst och omsorgsresor, det fortsätter att gälla till årets slut.
Läs mer här: https://www.uppsala.se/

Den 7 september startar kommunens dagverksamheter för 65 år och äldre upp igen. Dagverksamheten startar i begränsad skala, med färre antal deltagare.

På grund av pandemin och risken för smittspridning fattade äldrenämnden tidigare i år beslut om att anpassa dagverksamheter för äldre till att endast utföras som insats i hemmet hos den enskilde.

– Vi ser att den psykiska hälsan har påverkats negativt hos gruppen äldre på grund av den isolering som pandemin har inneburit. Det är därför viktigt att vi fortsätter att försöka hitta möjliga lösningar där vi både kan begränsa smittspridning och risken för psykisk ohälsa, säger Caroline Hoffstedt, (S) ordförande i äldrenämnden.

Under den tid som förflutit sedan pandemin startade har kunskap kring smittspridning och hygienrutiner förbättrats och rekommendationer uppdaterats. Kommunen har även genomfört en riskanalys kopplat till dagverksamheterna. Det är mot bakgrund av den som äldrenämnden nu fattat beslut om att starta upp dagverksamheten för äldre igen. Men med färre antal deltagare per tillfälle går det att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer kring smittspridning.

Dagverksamheten vänder sig till personer som är 65 år eller äldre och som lever med en demenssjukdom, har haft stroke eller som har behov av fysisk aktivitet. Verksamheten innebär också en avlastning för anhöriga som ofta bär ett stort ansvar för vård i hemmet. För att delta i dagverksamheten krävs ett biståndsbeslut från kommunen.
Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/dagverksamhet-for-aldre-startar-igen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *