Onsdag 2 september

Förtydligande om Funktionsrätt Uppsala läns Årsmöte 2020 torsdag 17 september klockan 17 – 18.

Årsmötet 2020 är uppdelat på två tillfällen, 17 september och 26 november.

På anmodan av revisorer och valberedning behandlar årsmötet den 17 september enbart val av styrelse.

Förslag till dagordning för extra årsmötet bifogas.

Valberedningens förslag till val av styrelse är ännu inte klar.

På grund av rådande pandemi hålls mötet digitalt alternativt per telefon och INTE på Kungsgatan 62.

Observera mötes-id för digital medverkan respektive telefonnummer för medverkan per telefon!

Förslag till dagordning för extra årsmöte
Torsdag 2020-09-17 kl 17.00 – 18.00
PLATS: Digitalt eller per telefon enligt inbjudan på mejl.
1) Mötets öppnande
2) Val av mötesordförande
3) Val av mötessekreterare
4) Val av mötesfunktionärer
a) Justerare 2 st
b) Rösträknare 2 st
5) Godkännande av ombudsförteckning
6) Fastställande av dagordning
7) Beslut om antalet styrelseledamöter utifrån
valberedningens förslag
8) Val av ordförande
9) Val av styrelseledamöter
10) Mötets avslutande

Anmälan om deltagande och på vilket sätt, digitalt eller telefon, meddelas senast 16 september kl. 17.00 till christina.brannstrom@c.hso.se 

Styrelsen för Funktionsrätt Uppsala län ber om ursäkt för sen information och uppmanar alla medlemsföreningar att anmäla sitt deltagande för att bidra till val av ny styrelse.

För styrelsen 
Christina Brännström
Vice ordförande
Funktionsrätt Uppsala län
E-post: christina.brannstrom@c.hso.se 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *