Måndag 31 augusti

Sista dagen på sommarmånaden, imorgon kör vi igång på den första höstmånaden. Kan ju ändå hoppas på några varma dagar till.

Goda levnadsvanor – Stark mot covid-19, stark för livet

Svenska Läkaresällskapet har gjort en sammanställning om hur covid-19 påverkar oss olika i samhället. Det finns det ett starkt samband mellan socioekonomiska faktorer, levnadsvanor och ohälsa. Vid samhällskriser tenderar redan socioekonomiskt utsatta grupper att drabbas hårdare än andra. De starka sambanden mellan levnadsvanor och kroniska sjukdomar som i sig innebär hög risk att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19 gör också att det nu är dags att ta ett krafttag för goda levnadsvanor i hela befolkningen.

Läs mer här: https://www.sls.se/halsa–sjukvard/prevention/aktuella-fragor/goda-levnadsvanor—stark-mot-covid-19-stark-for-livetny-sida/

Funktionsrätt Uppsala län ska ha ett Extra Årsmöte den 17 september.

Ni kommer väl ihåg att nominera personer till styrelsen!

Förslag till dagordning för extra årsmöte

Torsdag 2020-09-17 kl 17.00 – 18.00

PLATS: Digitalt eller per telefon enligt inbjudan på mejl.

1) Mötets öppnande
2) Val av mötesordförande
3) Val av mötessekreterare
4) Val av mötesfunktionärer
a) Justerare 2 st
b) Rösträknare 2 st
5) Godkännande av ombudsförteckning
6) Fastställande av dagordning
7) Beslut om antalet styrelseledamöter utifrån valberedningens förslag
8) Val av ordförande
9) Val av styrelseledamöter
10) Mötets avslutande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *