Fredag 28 augusti

Igår hade Uppsala kommun ett möte som bland annat skulle ta upp frågan gällande resenärer med färdtjänst, om de ska få fortsätta att åka som ensam resenär utan extra kostnad till årets slut. Har ännu inte sett hur beslutet blev, men kan inte tänka mig att det blev nej.

“Uppsala kommuns krisledningsnämnd beslutade den 8 april att ändra regelverket för särskild kollektivtrafik så att enskilda resor möjliggörs utan extra kostnader för de resande. Ändringen är tillfällig.

Anledningen till beslutet är att minska smittorisken och underlätta för de som reser med färdtjänsten. Dock understryks att de som enligt Folkhälsomyndigheten tillhör en riskgrupp även fortsättningsvis bör undvika färdtjänstresor.”
Källa: https://www.uppsala.se/

Nytt nummer av Funktionsrätt Uppsala läns Torsdagsblad kom ut igår.

Som vanligt med lite blandad information. Detta nummer innehåller bland annat en uppmaning från “FUL:S” valberedning, som även går att läsa här längre ned. Att tryckeriet har öppet, samt att det går att boka konferensrum hos oss.

Till föreningar som är medlem i Funktionsrätt Uppsala län

Föreningarna inbjuds till och uppmanas att nominera (föreslå) personer till de personval, som årsmötet för Funktionsrätt Uppsala län (torsdag 17 september 2020) ska göra.

Årets valberedare är Birgitta Lång (Sammankallande), Lena Thorén och Pia-Maria Hammarling.

Birgitta Lång,
Snickar Anders väg 1 743 94 Skyttorp
Telefon: 070 – 415 76 08.
E-post: uppsala@fibromyalgi.se

Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda via post, fax eller e-post senast den 10 september 2020. (se bifogad blankett för adressuppgifter).

Föreningarna kan även nominera personer från andra föreningar än den egna. Nominerade personer måste vara tillfrågade, samt ha accepterat nomineringen.

Funktionsrätt Uppsala läns årsmöte hålls torsdag den 17 september 2020.

Plats: Digitalt eller per telefon enligt inbjudan på mejl.

Nu har ni chansen att påverka Funktionsrätt Uppsala läns arbete och utseende i styrelse och arbetsgrupper.

Funktionsrätt existerar tack vare medlemsföreningarna och bidrar ni inte med kandidater till de poster som ska tillsättas så kan ni inte heller räkna med någon förändring varken i föreningslivet eller ute i samhället.

Funktionsrätt Uppsala län, FUL, har 50 medlemsorganisationer som slutit sig samman.
FUL arbetar med ett länsövergripande perspektiv.

FULs uppgift är att förändra samhället och förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättningar och deras närstående/anhöriga.

FUL gör det bland annat genom dialog med beslutsfattare, massmedia och andra samhällsaktörer där vi belyser levnadsvillkoren för dessa människor och deras närstående/anhöriga.

FUL arbetar aktivt för att åstadkomma tillgänglighet, frångänglighet och förändringar i samhället som inkluderar alla människor.

FUL och FULs medlemsorganisationer är alla en samlad röst/bärare av den mest viktiga kunskapen, den egna kompetensen och erfarenheten.

FUL och FULs medlemsorganisationer nyttjar den kompetensen, så att samhället kan förbättras och utformas universellt.

FUL är en idéburen samverkansorganisation som är politiskt och religiöst obunden. FUL styrs inte av något annat än FULs vision av ett samhälle för alla.

FULs självständighet ger FUL trovärdighet och en unik samhällsroll att fylla som inte
kan göras av andra samhällsaktörer.

Att inte alla kan delta i samhället på lika villkor på grund av att det inte finns någon dialog/samverkan/medverkan med patient- funktionsrättsorganisationerna och anhöriga/närstående.

Det är inte en individfråga. Det är en rättighetsfråga.

påverka och nominera nu personer som ni tror kan hjälpa/lyfta Funktionsrätt Uppsala läns arbete för att åstadkomma tillgänglighet, frångänglighet och förändringar i samhället som inkluderar alla människor.

Valberedningen genom Birgitta Lång

NOMINERINGAR årsmöte
Mandatet utgår för följande ledamöter

Christina Brännström, Hanna Fredholm, Lena Nilsson, Carina Pettersson, Bo Östen Svensson

Mandatet utgår för följande revisor och ersättare:

Rose-Marie Fältås (ordinarie), Lars-Ivar Olsson (ersättare)

Nuvarande valberedning (väljs på ett år):

Birgitta Lång, Lena Thorén, Pia-Maria Hammarling

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *