Tisdag 30 juni

Lite svalare ute nu. Här nedan kan du ta del av ett brev från valberedningen gällande Funktionsrätt Uppsala läns årsmöte den 17 september 2020.

Till föreningar som är medlem i Funktionsrätt Uppsala län

Föreningarna inbjuds till och uppmanas att nominera (föreslå) personer till de person-val, som årsmötet för Funktionsrätt Uppsala län (torsdag 17 september 2020) ska göra.

Årets valberedare är Birgitta Lång (Sammankallande), Lena Thorén och Pia-Maria Hammarling.

Birgitta Lång
Snickar Anders väg 1
743 94 Skyttorp
Telefon: 070 – 415 76 08
E-post: uppsala@fibromyalgi.se

Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda via post, fax eller e-post senast den 19 augusti 2020. (se bifogad blankett för adressuppgifter).

Föreningarna kan även nominera personer från andra föreningar än den egna.

Nominerade personer måste vara tillfrågade, samt ha accepterat nomineringen.

Funktionsrätt Uppsala läns årsmöte hålls torsdag den 17 september 2020.

Plats: Funktionsrätt Uppsala läns Sammanträdeslokal ”Storan”, Uppsala, klockan 17.30, Kungsgatan 62, 5 trappor upp.

Nu har ni chansen att påverka Funktionsrätt Uppsala läns arbete och utseende i styrelse och arbetsgrupper.

Funktionsrätt existerar tack vare medlemsföreningarna och bidrar ni inte med kandidater till de poster som ska tillsättas så kan ni inte heller räkna med någon förändring varken i föreningslivet eller ute i samhället.

Funktionsrätt Uppsala län, FUL, har 50 medlemsorganisationer som slutit sig samman.

FUL arbetar med ett länsövergripande perspektiv. FULs uppgift är att förändra samhället och förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättningar och deras närstående/anhöriga. FUL gör det bland annat genom dialog med beslutsfattare, massmedia och andra samhällsaktörer där vi belyser levnadsvillkoren för dessa människor och deras närstående/anhöriga.

FUL arbetar aktivt för att åstadkomma tillgänglighet, frångänglighet och förändringar i samhället som inkluderar alla människor.

FUL och FULs medlemsorganisationer är alla en samlad röst/bärare av den mest viktiga kunskapen, den egna kompetensen och erfarenheten.

FUL och FULs medlemsorganisationer nyttjar den kompetensen, så att samhället kan förbättras och utformas universellt.

FUL är en idéburen samverkansorganisation som är politiskt och religiöst obunden.

FUL styrs inte av något annat än FULs vision av ett samhälle för alla. FULs självständighet ger FUL trovärdighet och en unik samhällsroll att fylla som inte kan göras av andra samhällsaktörer.

Att inte alla kan delta i samhället på lika villkor på grund av att det inte finns någon dialog/samverkan/medverkan med patient-funktionsrättsorganisationerna och anhöriga/närstående. Det är inte en individfråga. Det är en rättighetsfråga.

påverka och nominera nu personer som ni tror kan hjälpa/lyfta Funktionsrätt Uppsala läns arbete för att åstadkomma tillgänglighet, frångänglighet och förändringar i samhället som inkluderar alla människor.

Valberedningen genom Birgitta Lång

NOMINERINGAR årsmöte

Mandatet utgår för följande ledamöter:
Christina Brännström, Hanna Fredholm, Lena Nilsson, Carina Pettersson, Bo Östen Svensson

Mandatet utgår för följande revisor och ersättare:
Rose-Marie Fältås (ordinarie), Lars-Ivar Olsson (ersättare)

Nuvarande valberedning (väljs på ett år):
Birgitta Lång, Lena Thorén, Pia-Maria Hammarling

Vår förening nominerar:
Uppdrag – Namn – Telefon – Förening
Ledamot för två år__________
Ledamot för två år__________
Ledamot för två år__________
Ledamot för två år__________
Ledamot för två år__________

Förtroendevald revisor för två år (1 stycken)__________

Revisorsersättare för två år (1 stycken)__________

Valberedare__________

Föreningens namn:__________
Uppgiftslämnare:__________

Skicka in nomineringarna senast den 19 augusti!!!!

Nuvarande styrelses sammansättning:

Ordförande Fabian van Blaricum (vald 28/5 2019 för 2 år mandatperiod går ut 2021)
Kassaförvaltare Carina Pettersson (Vald 23/5 2018 för 2 år mandatperiod går ut 17/9 2020)
Ledamot Christina Brännström (vald 23/5 2018 på 2 år mandatperiod går ut 17/9 2020)
Ledamot Lena Nilsson (vald 23/5 2018 på 2 år mandatperiod går ut 17/9 2020)
Ledamot Marielle Sandstedt (vald 28/5 2019 för 2 år mandatperiod går ut 2021)
Ledamot Bo Wedin (vald 28/5 2019 för 2 år mandatperiod går ut 2021)
Ledamot Lilian Larsson (vald 28/5 2019 för 2 år mandatperiod går ut 2021)
Ledamot Hanna Fredholm (vald 28/5 2019 för 1 år mandatperiod går ut 17/9 2020)
Ledamot Bo Östen Svensson (vald 28/5 2019 för 1 år mandatperiod går ut 17/9 2020)

Revisor: En revisor upphandlad. AVL revision – Anette Lindström.

Nuvarande föreningsrevisorer:
Olavi Lång (vald 28/5 2019 för 2 år. Mandatperiod går ut 2021)
Ros-Mari Fältås (vald 23/5 2018 på 2 år. Mandatperiod går ut 17/9 2020)

Revisorsersättare:
Lars Ivar Olsson (vald 23/5 2018. Mandatperiod går ut 17/9 2020)
Ludvig Arbin (vald 28/5 2019 för 2 år. Mandatperiod går ut 2021)

Brevfranvalberedningen2020 ladda ned.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *