Onsdag 17 juni

Skydda dig själv och andra. Tänk på att fortsätta att hålla avstånd och att tvätta händerna i denna pågående pandemi.

matris_trafikljus_tabell_skydda_dig_sjalv_och_andra_v4_800_450

ST bild: Friskt barn. Frisk vuxen. 70+ eller annan riskgrupp. Sjuk/Har symtom. Isolerad.
Under dessa, om man kan handla i butik, åka kollektivt och så vidare med alternativen, Nej, bör absolut undvikas. Hitta alternativ, går det att ordna på annat sätt. Okej, men håll avstånd till andra och var uppmärksam på symtom. Ta del av tabellen här med din talsyntes: https://www.folkhalsomyndigheten.se/tabell

Välkommen att ta del av kurser på Funk-IT Lyftets webbsida!

Projektet öppnar upp möjligheten att använda modern teknik i vardagen.

http://funkit.uppsala.se/

Nu har Funk-IT Lyftet en egen webbsida på Uppsala kommuns Omsorgswebb. Där finns vårt kursmaterial som PowerPoint (bildspel), PDF och filmer på YouTube som ger enkel kunskap för att använda modern teknik i vardagen.

Kurserna riktar sig både till personer som vill lära sig mer om att använda modern teknik i sin vardag, och till personal som ger stöd i vardagen till personer med olika funktionsnedsättningar. Med modern teknik menar vi mobiltelefon, surfplatta och dator.

Materialet och filmerna har skapats av medarbetare inom Socialpsykiatrin och Arbete och bostad inom Omsorgsförvaltningen, Uppsala kommun, som är kursledare i projektet. Projektet Funk-IT Lyftet finansieras av Post och Telestyrelsen.

Välkommen att ta del av och använda materialet i din vardag. Sprid gärna till personal och deltagare i din verksamhet.

Har du frågor? funkitlyftet@uppsala.se

Hälsningar

Kursledarna och projektledningen i Funk-IT Lyftet

 

Uppsala kommun
ST: Logga Uppsala kommun
PTS
ST: Logga Stöds och finansieras av PTS arbete med digital delaktighet pts.se/digitaldelaktighet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *