Onsdag 10 juni

Funktionsrätt Uppsala län fortsätter att hålla stängt för möten i rådande pandemi. Tryckeriet har öppet fast under begränsade tider, läs mer om det här. Kontaktuppgifter till föreningarna hittar ni här.

ABF i Uppsala län kallelse Årsmöte samt halvårsmöte

Till ABF i Uppsala läns regionala och lokala medlemsorganisationer, styrelse, revisorer och valberedning

Kallelse till Årsmöte samt halvårsmöte för ABF i Uppsala län

Tid: Måndag den 2 november 2020, klockan 18.30
(Kaffe och smörgås kommer att serveras från klockan 18.00)
Plats: Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32 Uppsala, det kommer även finnas
möjlighet att delta via digitalt verktyg – ange önskemål om detta vid anmälan.

Nomineringar: Nomineringar till styrelsen för ABF i Uppsala län skall vara ABF i Uppsala läns valberedning tillhanda senast den 14 september.
Nomineringar sändes via mail till valberedningens sammankallande
Daniel Rubinsson: daniel.rubinsson@lo.se

Ärenden: – Verksamhetsberättelse 2019, valärenden, motioner samt förslag från styrelsen.
– Verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för år 2021
Ombudsrepresentation för ABF i Uppsala län:
Varje lokal medlemsorganisation erhåller mandat/ombud enligt nedan:
Organisation med – 4 999 medlemmar 1 mandat.
Organisation med 5 000 – 9 999 medlemmar 2 mandat.
Organisation med mer än 10 000 medlemmar 3 mandat.
Ingen lokal medlemsorganisation har rätt att utse mer än 3 mandat.
Varje regional medlemsorganisation erhåller 1 mandat.

Anmälan: Anmälan till årsmötet och halvårsmötet sker senast 5 oktober 2020 till
E-post: agnes.jonsson@abf.se
Bekräftelse utsändes till ombuden senast två veckor innan mötet, ange adress i första hand e-post till ombuden i samband med anmälan.

Välkommen!
Agnes Jonsson
Ordförande ABF i Uppsala län

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *