Måndag 25 maj

Ny vecka och nya tag. Fast Funktionsrätt Uppsala län fortsätter att hålla stängt så fortsätter arbetet med ett tillgängligare samhälle för alla på olika nivåer. Vi får göra det bästa av denna situation och hålla kontakt med varandra på andra sätt än att ses fysiskt.

Upplands Lokaltrafik går nu tillbaka till sin “ordinarie” tidtabell, med några få undantag. Även en ny typ av resebiljett finns att köpa från och med 1 juni. Läs mer längre ned.

Vill tipsa om en app som ska hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19 och skydda de som tillhör en riskgrupp genom att själv rapportera sina symptom varje dag, även om man känner sig frisk. Den dagliga rapporteringen tar ungefär 10 sekunder för mig.

Tyvärr fungerar inte VoiceOver ihop med denna app. VoiceOver är en skärmläsare/talsyntes som många med bland annat synnedsättning använder.

Detta är ett forskningsprojekt som frivilliga vuxna i Sverige kan delta i om man använder appen och då kan forskare på Lunds universitet:

  • Kartlägga spridningen av covid-19 i Sverige.
  • Undersöka hur fort smitta sprids i olika delar av landet.
  • Förstå vilka grupper som riskerar att drabbas hårdast.
  • Förstå vilka symptom man kan få i samband med covid-19.

Jag har laddat ned den nu och fick fylla i några frågor om ålder och lite hur hälsan är annars och ska sen dagligen klicka i hur jag mår.

Hjälp till att bromsa spridningen av #COVID19 och skydda de som tillhör en riskgrupp genom att själv rapportera dina symtom varje dag, även om du känner dig frisk 🙏. Ladda ned appen https://covid19app.lu.se/ 

Appen är utvecklad av läkare och forskare vid King´s College i London och Guys and St Thomas´ sjukhus i London i samarbete med hälsoföretaget ZOE Global Ltd.

Fakta: Appen lanserades i Storbritannien 24 mars, och har också lanserats i USA i samarbete med Stanford Medical, Harvard T.H. Chan School of Public Health, and Massachusetts General Hospital. Lunds universitet lanserar appen i Sverige i samarbete med King´s College i London och Zoe Global Ltd inom ramen för svenskt forskningsinitiativ, som är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Upplands Lokaltrafik informerar

Upplands Lokaltrafik, UL, meddelar att dess busstrafik nu återgått till “normala” tidtabeller (med några undantag). Innebär bl.a. tätare turer som UL hoppas ska medföra mindre trängsel och därmed färre smittfaror.
Folkhälsomyndighetens påbjudna inskränkningar i riskgruppers åkande i kollektivtrafik fortsätter att gälla utan ändringar.

Sommartidtabeller ska börja att tillämpas måndagen den 15 juni 2020.
Kan läsas på internet:   www.ul.se

Sommarens biljettnyheter
7-dagarsbiljetten är en helt ny biljett som kostar 320 kr för vuxen och 210 kr för pensionär/student/ungdom. Biljetten finns att köpa hos våra försäljningsombud från 1 juni och även i UL-appen från 8 juni. Priserna gäller till och med 31 augusti.

Sommarbiljetten är tillbaka! Och nytt för i år är att den även finns att köpa i appen. Res juni, juli och augusti till priset av två månader. Vuxen kostar 1 820 kr, ungdom 870 kr och pensionär 1 180 kr.
Uppgiftslämnare: www.ul.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *