Onsdag 22 april

Jordens dag idag. Denna dag instiftades 1970 av den amerikanska senatorn Gaylord Nelson för att vi ska uppmärksamma de stora miljöproblem som finns i världen. 2009 utsåg FN den 22 april till International Mother Earth Day. https://www.earthday.org/

Covid-19:Läget i Region Uppsala

Region Uppsalas åtgärder

Hälso- och sjukvård

 • Regionen har aktiverat den särskilda sjukvårdsledningen på regional nivå och gick den 27 mars upp i förstärkningsläge med anledning av den ansträngda situationen inom vissa vårdverksamheter.
 • Alla hälso- och sjukvårdsverksamheter i Region Uppsala arbetar för att skydda de mest utsatta, framför allt äldre personer med andra sjukdomar, och säkra att vården ska kunna fortsätta att bedrivas på ett patientsäkert sätt. Detta innebär omprioriteringar i vården. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har beslutat att endast medicinskt högt prioriterad vård ska utföras. Sjukhusen samarbetar för att annan sjukvård än covid -19 ska kunna bedrivas.
 • Besöksförbud råder på samtliga vårdavdelningar på länets sjukhus. Undantag görs för bland annat vårdnadshavare till barn.
 • Drop-in vid Region Uppsalas vårdcentraler är pausad. I stället erbjuds bokade jourtider. I övrigt är Region Uppsalas vårdcentraler öppna som vanligt.
 • Smittskyddsläkaren i Region Uppsala har beslutat att personer med misstänkt eller bekräftad infektion av covid-19 ska få avgiftsfri provtagning och vård om de vistas i Uppsala län, oavsett om de omfattas av svensk sjukförsäkring eller inte.
 • Patienter som avbokar sina besök sent eller i efterhand behöver inte betala någon avgift för uteblivet besök om orsaken är relaterad till corona. Detta gäller all sjukvård och tandvård.
 • På 1177.se kan invånare självskatta sina symtom och få vägledning om de ska kontakta vården eller om det räcker med egenvård hemma. Det erbjuds också digital rådgivning till alla som bor i Uppsala län och har symtom som påminner om coronavirus (covid-19). Tjänsten har öppet vardagar kl 8-16. Invånarna får bedömning och råd av samma sjuksköterskor som bemannar 1177 Vårdguiden på telefon.
 • Region Uppsala har gjort en förfrågan till vårdgivare inom den privata och offentliga primärvården om de har möjlighet att avvara vårdutbildad personal som förstärkning av sjukhusvården.

Tandvård

 • Folktandvården har tillfälligt stoppat all verksamhet förutom akut tandvård och vård som inte kan vänta. Detta beror på en ansträngd materialtillgång inom Region Uppsala. Under en begränsad tid ombokas patienter i väntan på en stabilisering av materialsituationen. Så fort läget ändras kommer Folktandvården att återgå till ordinarie verksamhet.
 • Personal från Folktandvården lånas ut för att hjälpa till i flera andra sjukvårdsverksamheter inom Region Uppsala.
 • Patienter med konstaterad eller misstänkt smitta som behöver akuttandvård tas emot vid en särskild Covid-19 klinik. Den som behöver akut tandvård och har luftvägssymtom ska kontakta sin ordinarie tandvårdsklinik för en bedömning och eventuell hänvisning till stödkliniken. Även ett mobilt tandvårdsteam står redo för att åka ut vid akut tandvård av patienter med misstänkt smitta på särskilda eller egna boenden.

Råd till invånarna i Uppsala län

 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du känner dig förkyld, för att undvika att fler blir sjuka. Hjälp till att skydda de som är äldre eller har andra sjukdomar och de som arbetar inom vården från att bli smittade.
 • Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.
 • Personer över 70 år bör också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.
 • Den som har möjlighet rekommenderas att arbeta hemifrån, under förutsättning att det fungerar för verksamheten.
 • De flesta behöver inte kontakta vården. Ring telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19. Telefonnumret 1177 ska bara användas om du är allvarligt sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant, det gäller både friska och sjuka. Peta dig inte i ansiktet. Hosta och nys i armvecket.
 • Se även Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *