Onsdag 15 april

Försök inte lura mig – nytt informationspaket för äldre

Nu lanseras ett nytt informations- och mötespaket för att stärka äldres förmåga att stå emot bedrägeribrott. Bedrägerier mot äldre där gärningspersonerna utnyttjar en förtroendeställning fortsätter öka i landet.

Nu lanseras ett nytt informations- och mötespaket för att stärka äldres förmåga att stå emot bedrägeribrott. Det kan vara extra svårt att värja sig när en bedragare säger sig representera en myndighet eller någon annan som man förväntas lita på till exempel en läkare eller fastighetsbolaget.

”Försök inte lura mig” är ett mötespaket för aktiva möten som tagits fram av polisen tillsammans med Brottsofferjouren, PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna.

– Med ”Försök inte lura mig” vill vi öka medvetenheten om bedrägeribrott där främst äldre drabbas, vilka varningssignaler och situationer man ska vara uppmärksam på och hur man kan skydda sig för att inte bli lurad, säger Anna Karlsson, polisens nationella bedrägericenter.

Mötespaketet är främst tänkt att användas vid fysiska möten mellan äldre där materialet skapar förutsättningar för samtal och praktiska övningar. Att kunna diskutera, dela erfarenheter och känna samhörighet, kan minska känslan av oro och skam för att bli utsatt för brott. Möten genomförs av organisationerna många gånger i samverkan exempelvis med kommun och polis.

– Materialet kan också användas av anhöriga eller de som arbetar med äldre för att upplysa om olika risker i hemmet, på stan och på nätet. Har man inte möjlighet att delta i möten så innehåller framför allt det skriftliga materialet viktig information om bedrägerier och goda råd från polisen, fortsätter Anna Karlsson.

Fakta:
  • Mötespaketet är uppbyggt utifrån de bedrägeribrott som förekommer mest mot äldre.
  • Filmerna i materialet är baserade på verkliga händelser för att lära sig att känna igen och öva på att hantera olika situationer där man kan utsättas för ett bedrägeri.
  • Utbildningen kan genomföras som studiecirkel eller användas som ett informationsmöte.

På sidan ”Försök inte lura mig” finns materialet, (filmer, manual och broschyrer). Det sprids även via övriga organisationer.

De tre delarna handlar om:
  • Tips och råd på hur du kan förebygga stöld och bedrägeri som sker i och kring ditt hem.
  • Tips och råd på hur du kan förebygga stöld och bedrägeri som sker i offentlig miljö.
  • Tips och råd på hur du kan förebygga bedrägeri på nätet, via telefon eller e-post.

Länk till film om bedrägeribrott mot äldre.

Källa: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/forsok-inte-lura-mig–nytt-informationspaket-till-aldre/

Skydda dig mot bedrägerier på nätet

Bedrägerier har alltid funnits men det blir vanligare att de sker via nätet.
På internet är det lättare att dölja sin rätta identitet och utge sig för att
vara någon annan. Därför är det viktigt att du är extra försiktig med vad
du gör på nätet.

Här kommer några tips som gör det lättare för dig:

• Klicka aldrig på länkar i till exempel mail om du inte är helt
säker på vem som skickat mailet. Länkarna går ofta till sidor där
du uppmanas ladda ner något eller ange dina kortuppgifter.

• Erbjudanden om att du vunnit något till exempel en telefon,
presentkort eller liknande är ett sätt för bedragarna att komma
åt dina personliga uppgifter.

• Ha olika lösenord till dina inloggningar till appar och konton
på nätet. Om någon kommer över ditt lösenord till en sida så
har de inte inloggning till alla dina konton.

För mer info
www.polisen.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *