Torsdag 9 april

Då är det dags för påsk, en påsk som inte kommer att bli som någon annan påsk. Alla ska hålla sig hemma och undvika att träffa de äldre och de i riskgrupperna. Men det är nu som vi måste vara rädda om varandra och lyssna på vad Folkhälsomyndigheten säger.

Polisen vill även varna för bedragare. Folkhälsomyndigheten ringer ALDRIG till privatpersoner. Lämna ALDRIG ut kontouppgifter till okända. https://polisen.se

På Infotekets hemsida hittar du länkar till anpassad information om Covid-19/Corona. Det finns bildstöd, som lättläst, uppläst och på olika språk. Här hittar du detta.

En glädjande nyhet är att Uppsala kommun nu har ett brukarombud igen!

Jeanette Nordin heter hon. Här nedan kan du läsa Jeanettes presentation av sig själv.

Jeanette_Nordin

ST bild: En leende kvinna med kort mörkt hår, svarta glasögon.

Presentation av Uppsala kommuns nya brukarombud

Jag heter Jeanette Nordin och är från och med 1 april brukarombud i Uppsala kommun. Jag ersätter Kristina Bromark, som sedan hösten 2019 är tjänstledig för studier. Kristina kommer att finnas kvar i organisationen och vara mig behjälplig på deltid. Rollen som brukarombud kommer utvecklas och påverkas av det som ni, jag och kommunen ser behov av. Jag har arbetat nära Kristina Bromark under de år som hon arbetat som brukarombud. Kristina har lagt en bra grund som jag kommer fortsätta att arbeta utifrån. Jag vill med detta brev presentera mig, mina tankar om uppdraget och öppna upp för ett gott samarbete med er som är engagerade och förtroendevalda inom föreningarna i HSO Uppsala kommun.

Min bakgrund består av många års arbete inom kommunal omsorg på olika nivåer. Jag har examen i socialomsorg och är personalvetare med inriktning mot pedagogik. Under en tioårsperiod var jag fackligt förtroendevald och arbetade heltid med fackliga frågor. Min grundtjänst de senaste fem åren har varit som uppdragsstrateg på omsorgsförvaltningen. Som strateg har jag bland annat stöttat LSS-rådet och det kommunala handikapprådet i Uppsala kommun. Jag har även varit en del av framtagandet av Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Jag hoppas att min bakgrund tillsammans med min egen erfarenhet av hörselnedsättning kommer vara till nytta i rollen som brukarombud. Jag ser fram emot att samarbeta med er, er ombudsman och kommunen i dessa viktiga frågor.

Rollen som brukarombud är kommunövergripande och omfattar samtliga nivåer i organisationen. Tjänsten har sin placering på omsorgsförvaltningen inom avdelningen för systemledning. Det är en fri roll och den är organisatoriskt obunden.

Som brukarombud kommer jag finnas tillgänglig för individer som vill eller behöver känna till sina rättigheter och hur en kan kräva dessa. Jag kan erbjuda vägledning, råd och stöd och skapa kontaktvägar, men ska inte driva personärenden. På verksamhetsnivå kommer jag kunna vara en kanal i och utanför kommunens organisation. Jag kommer vara en av dem som medvetandegör om situationen för personer med funktionsnedsättning i Uppsala kommun. En viktig uppgift är att hänvisa frågor till föreningar i HSO Uppsala kommun och de olika råd i kommunen där frågor bör tas upp. På systemnivå kommer jag arbeta strategiskt inom funktionshinderområdet med exempelvis uppföljning och implementering av Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

För de flesta av oss har vardagen förändrats drastiskt de senaste veckorna. Många är i karantän hemma för att inte bli smittade av Covid-19 och de som kan, försöker arbeta hemifrån. Möten och konferenser avbokas och nya former för kommunikation testas. Vår vård och omsorg prövas hårt och många känner sig oroliga och rädda. Samtidigt rustar Sverige för att tillsammans klara av denna krissituation.

Just nu är mitt främsta fokus på den krissituation som råder. Jag har bland annat kontakt med omsorgsförvaltningen och kommunledningskontoret utifrån brister i kommunikation och information till brukare och invånare. Jag tar gärna emot fler synpunkter från er i föreningarna. Tillsamman kan vi på olika sätt påverka den rådande situationen.

Jag ser fram emot ett gott samarbete och ni alltid är välkomna att kontakta mig!

Med vänliga hälsningar

JEANETTE NORDIN
Brukarombud

Kontaktuppgifter:
Tel. 018-727 50 06
Mobil: 0725–674870
e-post: brukarombud@uppsala.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *