Måndag 9 mars

Dagens möten står följande för, Neuro Uppsala-Knivsta och HSO Uppsala kommun, de har varsitt möte. Reumatikerföreningen Uppsala-Knivsta , de har ett möte, paraffinbad och sittgympa. Ge makten vidare har två olika möten.

I torsdags som kom det nya Torsdagsbladet ut, som vanligt i två olika format, en som passar talsyntes och en i pdf-format. Innehåller en massa information och inbjudningar.

TBladet 5 mars 2020 doxc.
TBladet 5 mars 2020 – pdf

Hjärtstartare – finns hos oss

Hjärtstopp

I Sverige startas varje dag HLR på fler än 15 personer som drabbats av hjärtstopp. De första minuterna är helt avgörande för om närstående och medmänniskor ska ha en chans att överleva. Utanför sjukhus överlevde 609 personer år 2018 (10.3%). Andelen sk bystander-HLR, dvs fall där vittne har ingripit och startat HLR är hög i Sverige, ca 76% får hjälp före ambulansens ankomst.

Hjärtstopp innebär att hjärtat har slutat att pumpa blod till kroppens alla organ. Orsaken kan vara en hjärtinfarkt eller en rytmrubbning i hjärtats elektriska impulssystem. Hjärnan är beroende av kontinuerlig blodtillförsel med syre för att livsviktiga kroppsfunktioner ska fungera. Om hjärtat slutar slå, upphör blodtillförseln till hjärnan och andra organ, och personen förlorar snabbt medvetandet. Ibland kan kortvariga kramper uppstå i samband med hjärtstoppet. Det ska inte tolkas som epilepsi, utan HLR ska startas direkt.

Om du hittar en medvetslös person, kontrollera:

  • Medvetande. Är personen vaken?
  • Andning. Skapa en fri luftväg. Böj personen huvud bakåt genom att hålla en hand under hakspetsen och den andra på personens panna. Är andningen normal?

Om medvetslös och ingen eller onormal andning, larma 112 och starta HLR.

Starta HLR direkt med 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar. Slå på högtalarfunktionen i din mobil, så larmoperatören kan hjälpa till. Fortsätt med 30:2 tills annan hjälp anländer. Är ni fler livräddare på platsen, be att någon snabbt hämtar närmaste hjärtstartare. På Hjärtstartarregistrets hemsida visas var närmaste hjärtstartare finns: https://www.hjartstartarregistret.se/#/

Läs mer om hjärtstopp och överlevnad i det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistrets årsrapport: HLR-registrets årsrapport 2019

HLR-rådet rekommenderar att du deltar i en praktisk HLR- eller Första hjälpenutbildning. Då kan du känna dig säker på vad du ska göra om ett hjärtstopp inträffar. Lär dig mer om HLR, hjärtstartare och luftvägsstopp i HLR-rådets teoretiska webbutbildning hjärt-lungräddning vuxen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *