Onsdag 12 februari

Många föreningar som har sina årsmöten just nu. Kom ihåg att meddela oss ev förändringar i era styrelser, kontaktpersoner etc.

Dagens möten är följande, Osteoporos Uppsala län, Reumatikerdistriktet, Astma- Allergiföreningen Uppsala och Diabetesföreningen Uppsala. Funktionsrätt Uppsala län har två olika möten.

Tydlig information viktigt vid förändringar i brevutdelning

Postnords planer på ändrad utdelningsfrekvens av brev väcker oro hos organisationer som skickar och tar emot många brev. De har fortsatt behov av en tillförlitlig brevtjänst men den behöver inte nödvändigtvis delas ut fem dagar i veckan. Det visar en undersökning som Post- och telestyrelsen (PTS) låtit genomföra.

Samhällets förändrade kommunikations- och konsumtionsmönster gör att den svenska postmarknaden är på väg att förändras i snabb takt. För att skapa en framtidssäker posttjänst som är anpassad efter användarnas behov måste saker göras.

En åtgärd som diskuterats de senaste åren både i Europa och i Sverige är att anpassa utdelningsfrekvensen i postservicen. Postnord har till exempel aviserat att operatören har för avsikt att införa en ny modell för postutdelning med varannandagsutdelning av vissa försändelser.

PTS har därför låtit undersöka avsändares behov av posttjänster med fokus på myndigheter och större företag som skickar och tar emot många brev. Syftet har bland annat varit att ta reda på vilka konsekvenser det skulle få för de undersökta organisationerna med en ändrad utdelningsfrekvens.

Oro för konsekvenser

Undersökningen visar att det finns en viss oro inför vad en förändring i utdelningsfrekvensen kan medföra. De intervjuade organisationer är bland annat oroliga över hur de ska kommunicera förändringen till exempelvis socioekonomiskt utsatta grupper som till stor del är beroende av brevtjänster.

En lägre utdelningsfrekvens innebär krav på vidareutveckling av digitala tjänster och myndigheter som ännu inte har digitaliserats i någon större omfattning kan behöva stöd och resurser för sin utveckling.

Stora företag uppger sig ha mindre problem än offentlig sektor när det gäller att ställa om till en lägre utdelningsfrekvens, eftersom de i högre utsträckning redan har digitaliserat sin posthantering.

Sammanfattningsvis har de intervjuade organisationerna ett fortsatt behov av en tillförlitlig brevtjänst, men inte nödvändigtvis med utdelning fem dagar i veckan.

Viktigt med tydlig kommunikation inför förändringar

En övergripande slutsats i undersökningen är också att det är mycket viktigt att Postnord informerar kunder och allmänheten i god tid och på ett lättbegripligt sätt inför en eventuellt ändrad utdelningsfrekvens. Kunder och allmänhet måste också få information om hur lång tid de kan förvänta sig att det kommer ta för en försändelse att komma fram.

– Postservicen behöver förändras i takt med att vi skickar allt färre brev. Det är därför rimligt att kraven på Postnord anpassas utifrån de behov som faktiskt finns i dag. Detta för att möjliggöra en effektiv och hållbar utdelning av brev och paket, som så långt som möjligt är självfinansierad.

– Men det är viktigt att sådana förändringar sker i dialog med såväl stora som små kunder samt mottagare. PTS fortsätter att följa hur Postnord sköter sitt samhällsomfattande uppdrag och hanterar de förändringsbehov som finns, säger Emma Maraschin, chef för PTS enhet för postfrågor.

Klicka här för att läsa rapporten.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *