Tisdag 28 januari

Idag så har Afasiföreningen Mötesplats Afasi på “storan”. Neuro Uppsala-Knivsta, Synskadades Riksförbund Uppsala län, Stroke Uppsala, Diabetesföreningen Uppsala län och ILCO i Uppsala län för stomi och reservoaropererade har varsina möten. Funktionsrätt Uppsala län ska ha halvårsmöte på “storan” ikväll, igen. Hoppas att det går bra.

Frågor och svar om nytt coronavirus 2019-nCoV

Ett nytt coronavirus har upptäckts i Kina. Här samlar Folkhälsomyndigheten frågor och svar om det nya viruset 2019-nCoV. Senaste information och aktuella siffror från WHO om coronaviruset finns på WHO:s webbplats.

 

Vilka är symtomen på smitta med det nya viruset?

Luftvägssymtom, feber och hosta. De flesta blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall. Inkubationstiden för coronavirus är 2–14 dagar.

Hur stor är risken att smittan kommer till Sverige?

Risken att smittan ska spridas i det svenska samhället bedöms för närvarande som mycket låg, men i och med det omfattande resandet i världen går det inte att utesluta att enstaka fall upptäcks i landet. Folkhälsomyndigheten har metoder på plats som i så fall gör det möjligt att snabbt ställa diagnos.

Hur smittar viruset?

Mycket tyder på att viruset ursprungligen spridits från djur till människa. Viruset kan spridas också mellan människor, men hittills pekar ingenting på att viruset skulle ha förmåga att överföras från människa till människa särskilt effektivt, det verkar med andra ord inte vara särskilt smittsamt. Men ny kunskap om viruset utvecklas hela tiden, mycket är ännu okänt.

Skyddar munskydd?

Ett munskydd skiljer sig från ett andningsskydd, som används inom exempelvis hälso- och sjukvården. Munskyddet skyddar inte mot smitta. En allmänt förebyggande åtgärd är att undvika att röra vid ansiktet eller ögonen samt att undvika kontakt med sjuka människor.
Den som hostar och nyser i armvecket och som håller god handhygien vid sjukdom skyddar andra från smitta.

Finns det vaccin mot det nya viruset?

Nej. Inget vaccin finns.

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

Tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet och ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Om du är i Kina kan du undvika marknader med levande djur.

Läs mer på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *