Onsdag 8 januari

Dagens möten är HSO Uppsala kommun, Glaukomföreningen, HjärtLung Uppsala samt HjärtLungföreningens hjärtträff.

Hur mycket plast finns det i havet

https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/minska-plast-i-havet-detta-ska-du-absolut-inte-spola-ner-i-toaletten-12518526

Varje år hamnar 8 miljoner ton plast i haven, det är en siffra som är svår att greppa. Fotojournalisten Joakim Odelberg är aktuell med nya dokumentärfilmen “Hur mycket plast finns i havet” som har premiär idag på TV4 Play och han berättar hur vi tänka för att hjälpa till att minska skräpet som hamnar i våra hav. https://www.tv4play.se/program/hur-mycket-plast-finns-det-i-havet/12515625

Agenda 2030

De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Agenda 2030 ska minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, samt lösa klimatkrisen under de kommande 15 åren. De är en fortsättning på de åtta millenniemålen som världen arbetat för sedan år 2000.

Skillnaden är att milleniemålen fokuserade på fattigdomsbekämpning i världens fattiga länder. Agenda 2030 tar det till en högre nivå och nu ska alla världens länder inkluderas i arbetet för en hållbar värld. För att uppnå målen krävs det att både regeringar, privat sektor, civilsamhälle och medborgare samarbetar.

Läs mer: https://globalportalen.org

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *