Torsdag 5 december

Dagens möten är Neuro Uppsala-Knivsta, HSO Uppsalas projekt och NSPH. NSPH är en samverkan mellan flera olika föreningar, såsom Föreningen Autism, Föreningen Balans Uppsala, Föreningen Ymer, IFS Uppsala län (Intresseförening för schizofreni och andra psykoser), RFHL Uppsala län, RSMH lokalavdelningar i Uppsala län, Uppsala Ångestsyndromsällskap och Attention Uppsala.

Efter bildandet i februari 2008 har Ananke i Uppsala län, Uppsala demensförening och RUS Uppsala tillkommit som medlemsorganisationer. En representant från Uppsala kommuns brukarnätverk för psykiatrin deltar också.

SeSam  – Ideella föreläsningar

SeSam är ett ideellt nätverk som funnits sedan 1992. Varje termin erbjuder SeSam intressanta kostnadsfria föreläsningar som har anknytning till funktionsnedsättning.

Syfte
Att genom ett gemensamt lärande utveckla verksamheterna utifrån människors behov och resurser.

Målgrupp
SeSam vänder sig till de som inom kommuner, landsting, försäkringskassa, landsting, kyrka, brukarorganisationer och andra frivilliga organisationer i Uppsala län som arbetar med och för människor med funktionsnedsättningar.
SeSam vänder sig också till de som själva har en funktionsnedsättning och anhöriga.

Målsättning
SeSam ska utgöra ett föreläsningskomplement till arbetsplatsbaserade utbildningsinsatser och även ge möjlighet till gemensam verksamhetsutveckling mellan organisationerna. Vi vill också vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan brukare och professionella, frivilligarbetare och anhöriga. Och en hjälp för anhörigvårdare och frivilligarbetare i deras arbete.

Kort och gott så vill vi främja; 
• möten mellan människor och tid för samtal och nya kontakter
• erfarenhetsutbyte från forskning och projektarbete samt synliggörande av den tysta kunskapen i det dagliga arbetet. Läs mer på SeSams sida.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *