Torsdag 14 november

Världsdiabetesdagen

Den 14 november uppmärksammas Världsdiabetesdagen runt om i världen. Världsdiabetesdagen är en FN-dag som sätter fokus på alla de miljoner människor som lever med, eller riskerar att insjukna i, diabetes.
https://www.diabetes.se/om-oss/varldsdiabetesdagen/

Dagens möten är HSO Uppsala kommun, Personskadeförbundet RTP Uppsala läns distrikt, Hörselskadades Riksförbund avd Vuxendöva, Reumatikerföreningen har medicinsk yoga. Både Ge makten vidare och Föreningen Balans har två olika möten.

Hjälp oss att främja mänskliga rättigheter.
Dela din berättelse.

Uppsala kommun arbetar aktivt för att främja mänskliga rättigheter och för
att motverka diskriminering och rasism. Vi vill vara ett föredöme i landet när
det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna.

Därför satsar vi på att bli en Mänskliga rättigheterskommun år 2020. Det
betyder att mänskliga rättigheter genomsyrar allt vi gör i kommunen.

För att lyckas med det, behöver vi uppmärksamma lovande satsningar
och projekt som pågår i Uppsala – men också berätta om sådant som kan bli
bättre. Till exempel genom personliga berättelser.

Har du känt dig otrygg eller blivit dåligt bemött? Har du upplevt orättvisor,
fördomar eller att invanda normer känts för trånga?

Berätta för oss, så får hela Uppsala lyssna. Självklart är du anonym.
Vänd dig till lisa@matador.se senast den 22 november så får du veta mer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *