Tisdag 17 september

Dagens möten är Reumatikerföreningen, Reumatikerdistriktet Uppsala län, Neuro Uppsala-Knivsta, Funktionsrätt Uppsala län och HjärtLung Uppsala län. Afasiföreningen har Mötesplats Afasi på “storan”.

Schizofreni – ett tillstånd med ökad risk för stigmatisering

Schizofreni- ett tillstånd med ökad risk för stigmatisering

Cirka 30 000-40 000 personer i landet har diagnosen schizofreni. Sjukdomen innebär utöver psykisk och fysisk ohälsa i många fall även risk att bli utsatt för diskriminering och marginalisering, socialt och ekonomiskt. Medellivslängden för personer med schizofreni är 15-20 år kortare än för befolkningen i övrigt vilket belyses av nya nationella riktlinjer samt vård- och insatsprogram. Därför kommer vi att ägna denna eftermiddag åt okunskap, attityder och om hur det borde vara.

Datum: 22 oktober 2019

Tid: 13:00-16:30

Plats: Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset

Målgrupp: Alla som möter personer med schizofreni: medarbetare från samtliga förvaltningar och kommuner i länet, patientföreningar, anhöriga samt politiker, myndighetspersoner m fl.

Program och föreläsare – se nedan

Anmälan:
Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan på bifogad länk senast den 7 oktober. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.
Seminariet kommer att streamas.

Program och föreläsare

13.00-13.10  Välkomna och inledning av dagen
Malin Sjöberg Högrell, regionråd, ordf i sjukhusstyrelsen
Åsa Törnkvist, moderator, bitr verksamhetschef, Psykiatri, Akademiska Sjukhuset

13.10-13.30  Vad innebär sjukdomen schizofreni och hur kan stigmatiseringen se ut
Yvonne Lowert, chefsöverläkare, Psykiatri, Akademiska sjukhuset 

13.30-14.00  Vad kan jag som patient möta i vården
Åsa Höij, Riksförbundet för Social och Mental hälsa

14.00-14.30  Stigmatiseringsprocessen – vilka fördomar finns och hur uppkommer dessa?
Daniel Tollin, specialistsjuksköterska/avd chef, Psykiatri, Akademiska sjukhuset
Ida Hall, specialistsjuksköterska/avd chef, Beroendeenhet, Akademiska sjukhuset

14.30-14.50  Kaffepaus

14.50-15.30  Vad säger de nationella riktlinjerna och vård- och insatsprogrammet?
Alexander Joneby, avd chef, Psykosmottagningen, Akademiska sjukhuset

15.30-15.50  Vad pågår nationellt?
Åsa Törnkvist

15.50-16.00  Diskriminering i samband med psykisk ohälsa – ett informationsmaterial
Kurt Nyberg, IFS Uppsala, Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser

16.00-16.30  Avslutande paneldiskussion

Varmt välkomna!
Lokal arbetsgrupp för schizofreni, Region Uppsala

Klicka här nedan för anmälan:

https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/f3995f84-4282-4a6e-867e-e604c3927652?displayId=Swe1788768

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *