Torsdag 5 september

Dagens möten är Volymen på max, Funktionsrätt Uppsala län, Neuro Uppsala-Knivsta, NSPH, Hörselskadades distrikt avd Vuxendöva och Funktionsrätt Uppsala län i samarbete med Länsstyrelsen. Ge makten vidare har två möten.

Neuro Uppsala – Knivstas möte kommer att handla om färdtjänsten och livesändas via Facebookgruppen “Uppsala färdtjänstforum“. Det är inbjudna ansvariga för färdtjänsten och några utvalda medlemmar i Neuro U-K som deltar. Detta händer kl.17.00.

NSPH är en samverkan mellan flera olika föreningar, såsom Föreningen Autism, Föreningen Balans Uppsala, Föreningen Ymer, IFS Uppsala län (Intresseförening för schizofreni och andra psykoser), RFHL Uppsala län, RSMH lokalavdelningar i Uppsala län, Uppsala Ångestsyndromsällskap och Attention Uppsala.

Efter bildandet i februari 2008 har Ananke i Uppsala län, Uppsala demensförening och RUS Uppsala tillkommit som medlemsorganisationer. En representant från Uppsala kommuns brukarnätverk för psykiatrin deltar också.

Modern rehabilitering och anpassad friskvård vid neurologisk sjukdom, skada eller symtom

Neurodagen lördag den 28 september klockan 13 – 17
Vaksalaskolans matsal, Vaksala Torg, Uppsala.
Ingång från Salagatan
Moderator: Roger Lindahl, koordinator för forskning och rehabilitering, Neuro

Program:
• Neurologisk rehabilitering, Jan Lexell professor, överläkare i rehabiliteringsmedicin, Uppsala Universitet
• Anpassad friskvård, Jan Bolin och Emma Sandelin, från Neuro Enköping-Håbos projekt “Anpassad friskvård”
• Eva Helmersson, diplomerad stress- och friskvårdsterapeut
• Per Kasperi, parasportare, från programmet “Vinnarskallar” Fika, diskussion och frågor
Panthera AB och Permobil AB visar hjälpmedel

Välkommen!
Neuro Rehab C-län och Neuro Uppsala länsförbund

Kontaktuppgifter:
Christina Brännström, ordförande
tfn: 070-749 32 07
e-post: rehab.c-lan@neuro.se

Rehab C-län hemsida: www.neuro.se
Här hittar du oss – Intresseföreningar
Rehab C-län

Inbjudan Neurodagen för nedladdning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *