Tisdag 20 augusti

Idag så kan du träffa Uppsala kommuns brukarombud Kristina Bromark här på ”torget”. Kristina finns här fram till kl. 12-13 ca. Vill du vara säker på att hon är här, kontakta Kristina direkt, telefon: 018 – 727 88 03, E-post: brukarombud@uppsala.se.

Det pågår några möten och det är Personskadeförbundet RTP Uppsala län, Neuro Rehab C-län, HSO Uppsala kommun, Ge makten vidare och Stroke Uppsala. Även Afasiföreningens Mötesplats Afasi har kört igång idag uppe på ”storan”.

Sluta röka med Fråga doktorn – SVT

Under hösten kommer erfarna tobaksavvänjare att hjälpa dig som vill sluta med nikotin i Fråga doktorns Sluta röka-grupp. Alla med ett nikotinberoende är välkomna att delta.

Läs mer på svt:s hemsida: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sluta-roka-med-fraga-doktorn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *