Tisdag 2 juli

Tisdag och regn.
Idag så är Synskadades Riksförbund Uppsala län inbokade hela dagen.

FUNKTIONSRÄTT SVERIGE VILL HA ETT SAMHÄLLE FÖR ALLA

Funktionsrätt Sverige vill vara funktionsrättsrörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Utgångspunkten är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Cirka var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning som de upplever påverkar dem i vardagen. Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 44 funktionsrättsförbund som tillsammans har ca 400 000 medlemmar. Förbunden driver olika frågor, men mycket förenar också. – Det är Funktionsrätt Sveriges roll att arbeta med dessa övergripande frågor och vara en tydlig röst för rörelsen. Det handlar i grunden om att samhället måste utgå ifrån den mänskliga mångfalden där samma möjligheter och lika rättigheter för alla är en självklarhet. Alla ska ha rätt att vara delaktiga, bestämma över sina liv, känna trygghet och vara med och bidra, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande. Ett viktigt fokus för Funktionsrätt Sverige är rätten till jämlik hälsa. Elisabeth Wallenius menar att det idag är svårare att uppnå en god hälsa om man har en funktionsnedsättning. Och många lever med sin funktionsnedsättning under större delen av sitt liv. – Det är lätt att man blir den bortglömda invånaren, då det i offentliga sammanhang ofta fokuseras på normen om den välfungerande, friska människan. För att uppnå jämlik hälsa krävs exempelvis lika rättigheter till god vård, en bra skolgång, försörjning, en meningsfull sysselsättning och fritid. Funktionsrätt Sverige jobbar ständigt för att rörelsen ska involveras i politiska beslut. – Vi för fram våra krav och vår kunskap till politiker och makthavare. Vi vill också väcka opinion på ett sätt som får människor att förstå att vårt samhälle inte är jämlikt för alla. Arbetet tar aldrig slut, men vi får också kvitto på att det ger resultat och påverkar samhällsutvecklingen i positiv riktning. Idag är exempelvis begreppet universell utformning med i regeringens funktionshinderspolitik, tack vare vårt envisa arbete.

Läs mer på funktionsratt.se

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *