Måndag 3 juni

Ny månad, igen, det går undan.

Dagens möten är, Volymen på max, Synskadades Riksförbund Uppsala-Knivsta som har styrelsemöte, Reumatikerföreningen Uppsala-Knivsta, Celiakiföreningen i Uppsala län och Funktionsrätt Uppsala län “FUL” som ska diskutera värdegrund.

Om du inte är nöjd med vården – Patientnämnden

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Som patient ska du få bra vård av god kvalitet och du ska bli bemött med respekt av vårdpersonalen. Du ska få tydlig information om din hälsa och din vård som du förstår.

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med den vård du har fått eller tycker att det har skett något felaktigt. Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre.

Mer information hittar du här på 1177 vårdguiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *