Onsdag 3 april

Idag så har Ge Makten Vidare två möten, Reumatikerdistriktet, Hörselskadades föreningen avd VuxendövaFöreningen Balans och Celiakiföreningen har varsitt möte. Synskadades Riksförbund Uppsala-Knivsta ska ha sin landskapscirkel på “storan” och kolla på en film om Öland.

Påminnelse om HSO Uppsalas årsmöte 2019

Torsdagen den 25 april 2019 i Kungsgatan 62, 5 tr. upp.

Kl. 17.30 presenterar Uppsala kommuns brukarombud Kristina Bromark sig och berättar om sitt arbete.
Kl. 18.15  Lätt förtäring serveras till anmälda
Kl. 18.30  inleds förhandlingar.  Sedvanliga årsmötesärenden m.m.

Varje medlemsförening har rätt att företrädas av ett röstberättigat ombud, i första hand ordföranden. Anmäl ombud senast den 17 april, i synnerhet om lätt förtäring önskas, så att åtgången av matvaror kan beräknas och hinna att beredas i förväg.

Anmäl till  uppsalahso@yahoo.se    eller till receptionen, tfn 018 560 900.

Valberedarna uppmanar alla att föreslå kandidater till de val som stämman ska göra: välja styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelseersättare samt revisorer och revisorsersättare.   Valberedare är Lena G. Thorén [lena.g.thoren@gmail.com], Bo Wedin och Sonja Calias van Stokkom.
Möteshandlingar sänds ut senare till anmälda ombud m.fl.

Notera: För att åtnjuta rösträtt vid mötet ska aktuella årsavgifter för år 2019 till HSO vara betalda.  Avgiften per förening är i år 300 kronor plus sex kronor per medlem per den 31 december 2018. Betala senast den 15 april till HSO Uppsalas plusgirokonto 88 59 69-6.

Välkomna!

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun

gm Ingor Li
sekreterare
Tfn & sms 0768 916 500

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *