Tisdag 19 mars

Afasiförbundet

Se till att sprida Afasiförbundets filmer!

Kongressen 2018 fattade beslut om att Afasiförbundet skulle ta fram korta filmer om afasi och språkstörning. Tre korta filmer är framtagna. Nu behöver vi gemensamt arbeta för att filmerna ska få så god exponering som möjligt.

Brev om filmer Afasiförbundet

Ett personligt tilltal
Afasiförbundets styrelse har valt att arbeta med ett personligt tilltal där tre medlemmar berättar om sin funktionsnedsättning. Filmmanus har därmed arbetats fram respektive person. Filmbolaget Storstad har producerat filmerna.

De tre filmerna:

Mathilda om afasi https://vimeo.com/324929895

Albert om språkstörning https://vimeo.com/322801283

Moritz om digitalisering https://vimeo.com/321437308

Samtliga filmer är ett par minuter långa samt textade. Formatet har valts med utgångspunkt att de ska kunna läggas på webb och spridas i sociala medier. Vi ville också att de tidsmässigt skulle vara möjliga att ”klämma in” i de föredrag, möten och föreläsningar som Afasiförbundet och föreningarna medverkar i eller arrangerar.

Dagens möten här i huset är Stroke Uppsala, Uppsala Ångestsyndromsällskap “ÅSS” och Föreningen Balans. HjärtLung Uppsala län och Ge Makten Vidare har två möten i var.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *