Torsdag 7 mars

Utbildning upphandling för föreningslivet

Är er förening/ideella organisation intresserad av att göra affärer med Uppsala kommun?

Vi kommer att berätta om hur du går tillväga för att lämna anbud till kommunen, vilka regler vi måste följa samt kommande upphandlingar. Efter genomgången öppnar vi upp för dialog där vi gärna vill höra era synpunkter.

Plats: Stationsgatan 12, våning 7
Datum: 28 mars
Tid: 18.00 – 20.00
Vi bjuder på kaffe, te och mackor
Sista anmälningsdag 18 mars

Anmäl er genom e-post till: daniel.nilsson@uppsala.se
Uppge i anmälan:
Namn
Förening/ideella organisation ni tillhör
Specialkost
E-postadress

Välkomna!
——————————————
Bakgrund

Den lokala överenskommelsen mellan föreningslivet och Uppsala kommun reviderades under 2018. Enligt åtagande 8 i överenskommelsen framgår det att kommunen ska genomföra upphandlingar på ett sätt som möjliggör för föreningslivet att delta. I det åtagandet ligger att upphandlingsenheten ska erbjuda utbildning till föreningslivet om regelverket och kommunens rutiner kring upphandling.

Läs om överenskommelsen: www.uppsala.se/overenskommelsen

Hantering av personuppgifter:

Uppsala kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Kommunstyrelsen ansvarar för hanteringen av personuppgifter i detta ärende.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna administrera deltagandet vid utbildningen rörande upphandling för föreningslivet den 28 mars. Det gör vi utifrån ett allmänt intresse.

Dina kontaktuppgifter lagras fram till 30 april 2019. Därefter raderas de.

Mvh
Daniel Nilsson
Utvecklingsledare
———————————
Kommunledningskontoret
753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 59 17

Dagens möten här i våra lokaler står följande för:
Funktionsrätt Uppsala län, Hörselskadades Riksförbund avd vuxendöva, Föreningen Balans och Brukarnätverket NSPH. NSPH är en samverkan mellan flera föreningar, bla RSMH, Attention, Autism- och aspergerföreningen, Föreningen Balans, ÅSS och OCD-förbundet.
Reumatikerföreningen har medicinsk yoga, Neuro Rehab C-län har årsmöte och Neuro Uppsala – Knivsta har sin bokcirkel.

Tandhälsa

Bilden av tandhälsa som något man själv kan styra över stämmer inte. Att man som patient dessutom själv måste skaffa sig kunskap om de särskilda tandvårdsstöden får effekten att många personer riskerar att aldrig få ta del av dem. I praktiken innebär därför tandvårdsförsäkringens konstruktion att bara de med ett visst kapital kan ta del av stödet.

Igår skriv vi debatt i Dagens Samhälle tillsammans Tandvårdsskadeförbundet, Riksförbundet Mag- och Tarmförbundet, EDS Riksförbund/Sällsynta diagnoser, XLH Svenska Patientföreningen/Sällsynta diagnoser samt Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.
/ Monica Klasén McGrath Kommunikations- och pressansvarig
Funktionsrätt Sverige

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/planboken-ska-inte-avgora-ratten-till-en-god-tandhalsa-26459

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *