Torsdag 10 januari

Epilepsiföreningen har möte idag.
På torsdagar kl.11.11 så brukar vi ha ett personalmöte. Dessa möten är för oss alla som jobbar i huset.
Idag så kommer även svaret på LSS-utredningen.
“Utredningen ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Syftet med uppdraget är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.”

http://www.sou.gov.se/lssutredningen/

Tillgängliga grönområden – forskningsenkät

Hjälp till och bidra till forskning om tillgängliga grönområden ur ett rullstolsperspektiv genom att delta i en forskningsenkät. Enkäten riktar sig till dig som är 18 år eller äldre och använder rullstol (eller annat hjälpmedel så som elmoppe, permobil, rollator etc.). Svaren är anonyma och enkäten tar cirka 10 minuter att genomföra. Enkäten är en del av ett forskningsprojekt som bedrivs av Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Enkäten är en central del i resultatet som ska bli en vetenskaplig artikel. För mer information om projektet besök gärna: http://www.justurbangreen.com/web/sv/projekt/green-access/

Klicka här för att komma till enkäten

Eller skriv  https://sv.surveymonkey.com/r/JKPZTVJ

Vänligen besvara endast enkäten en gång per person ifall ni skulle bli tillfrågade vid fler tillfällen!

Enkäten ligger ute för en andra svarsrunda mellan 14 januari och 11 februari 2019, därefter stänger enkäten helt så passa gärna på att göra din röst hörd och svara före 11 februari!

Tack för att du hjälper till att bidra till forskningen och ställer upp med din tid!
För frågor om enkäten kontakta: Max Johansson, max.johansson@natgeo.su.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *