Ändringar i sjukresereglementet

Kollektivtrafiknämnden Region Uppsala fattade för sin del beslut 20 nov om ändringar i sjukresereglementet.

Se nedan länk och §83

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/regionuppsala/Meetings/Details/251583

*Från Vänsterpartiet yrkade vi avslag på den del som innebar att de som har färdtjänst inte, som nu, ska därmed ha rätt att beställa sjukresa med taxi.

I  förslaget – som övriga partier antog – ska detta prövas. Om det finns sjukreselinje nära kan det ifrågasättas.

Vi vill uppmärksamma på att i tjänstemannaskrivelsen sägs rakt ut att syftet med denna förändring är att kunna minska antalet taxiresor.  Det enda sättet att göra detta är – vad vi kan se – att säga nej till att vissa som idag har färdtjänst ska få åka taxi för sjukresa.

*Inför och under nämnden påpekade vi att den nya skrivningen till reglemente innehåller betydande oklarheter, vilka ger upphov till flera möjliga tolkningar.

Se bif reservation från V.

*Det är Regionstyrelsen som slutligen har att fastställa sjukresereglemente. Vet ej om detta hinner komma upp på nästa RS 18 dec, men det kan bli så.

Annars i början av 2019.

*_Som sagt:_

Från Vänsterpartiet ser vi det som onödigt att  de som av sin kommun fått beviljat färdtjänst ska kunna prövas en gång till.

De som har färdtjänst har fått det av en anledning.

Det säger nu regionen (underförstått) att det litar inte vi på. Det ser vi som onödigt, det leder till ökad byråkrati och är mot de som fattat beslut på primärkommunal nivå och mot berörda patienter/brukare rent oförskämt.

För mer info:

Sverker Åslund
Ledamot V i Kollektivtrafiknämnden
sverker.aslund@vansterpartiet.se <mailto:sverker.aslund@vansterpartiet.se>

Ove Heimfors
Ersättare V i Kollektivtrafiknämnden
ove.heimfors@regionuppsala <mailto:ove.heimfors@regionuppsala>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *