3 december

Idag så är det den “internationella funktionshindersdagen” .
Med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som ledstjärna uppmärksammas den här dagen över hela världen.

Dagens möten här på HSO är, Reumatikerföreningens sittgympa och paraffinbad,
samt IFS (Intresseföreningen för schizofreni och andra psykossjukdomar).

HSO Uppsala kommun hade i onsdags ett ordförandemöte, ett kort referat från mötet:

Onsdagen den 28 november genomförde HSO Uppsala ett ordförandemöte.
Det deltog 14 personer på mötet. Bland annat behandlades ett förslag till budget för 2019 och fråga om förvaltningskommittén Södertull bör läggas ner.

Mötet beslöt att medlemsföreningarnas årsavgifter till HSO för år 2019 ska beräknas på samma grunder som de två senaste åren.
Kommunala Handikapprådet (KHR) var också på tapeten.

Kommunens planer för ett barn – och ungdomspolitiskt program och för ett kulturpolitiskt program diskuterades.
Det informerades även om kommunens nya brukarombud Kristina Bromark.

Allt som allt ett lyckat möte/ Ingor Lind sekreterare

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *